Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Dezbatere publică

Primăria Municipiului Timişoara va organiza luni, 26.04.2021, ora 1700,  dezbaterea publică pe marginea următoarelor proiecte de hotărâre:

1.Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara – capitolul IV, articolul 21, aliniatul (1), punctele c) și o);

2.Proiect de hotărâre pentru adoptarea Regulamentului privind deținerea animalelor de companie și accesul persoanelor însoțite de animale de companie în Municipiul Timișoara.

Dezbaterea se va desfășura prin platforma online ZOOM.

Pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâre supuse dezbaterii, cetățenii interesați se pot adresa în scris Direcţiei Secretariat General – Serviciul Administraţie Locală, sau in format electronic, la adresa: camelia.crisan@primariatm.ro., până la data de 23.04.2021, ora 1200.

Persoanele care doresc să participe și online la dezbatere, vor anunța până cel târziu la data de 23.04.2021, ora 1200, intenția de participare și totodată, vor transmite opiniile pe  care urmează să le pună în discuție, la  adresa de e-mail de mai sus, unde vor preciza: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitației online prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de trei minute pentru fiecare participant.

SECRETAR GENERAL

CAIUS ȘULI

ȘEF SERVICIU

SIMONA DRĂGOI

Dezbatere publică

Primăria Municipiului Timişoara va organiza luni, 01.02.2021, ora 1200,  dezbaterea publică pe marginea „Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINȚE ȘI SERVICII”, Piața Bisericii nr.7, Timișoara”.

Dezbaterea se va desfășura prin platforma online ZOOM timp de 60 de minute.

Pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii, cetățenii interesați se pot adresa în scris Direcţiei Secretariat General  –  Serviciul Administraţie Locală, sau in format electronic, la adresa: camelia.crisan@primariatm.ro., până la data de 29.01.2021, ora 1200.

Persoanele care doresc să participe și online la dezbatere, vor anunța până cel târziu la data de 29.01.2021, ora 1200, intenția de participare și totodată, vor transmite opiniile pe  care urmează să le pună în discuție, la  adresa de e-mail de mai sus, unde vor preciza: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitației online prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi.

Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant.

SECRETAR GENERAL

CAIUS ȘULI

Dezbatere publică

Pentru ca mai mulţi cetăţeni interesaţi să aibă posibilitatea de a participa la dezbaterea publică organizată on line pentru documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuire colectivă şi funcţiuni complementare” amplasament str. Mareşal Constantin Prezan nr. 94-100, Timisoara, beneficiar SC TIM CICLOP SRL, proiectant SC URBAN CONTROL TM SRL, programată iniţial pentru data de 22.10.2020, ora 12,00, aceasta se va relua în data de 03 NOIEMBRIE de la ora 14,00.

Având în vedere contextul actual generat de pandemia COVID-19, întâlnirea cu proiectantul şi cu reprezentanţii Primariei Timişoara se va desfăşura pe o platforma online, timp de 40 minute, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări cu privire la documentaţia în dezbatere.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurată prin platforma online, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la dezvoltareurbana@primariatm.ro  – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

Dezbaterea publică va fi organizată în urma solicitarii a 38 cetăţeni care au semnat un tabel, aceştia fiind reprezentaţi de către doamna Szilaghi Aida şi domnul Szilaghi Sorin, solicitarea fiind înregistrată la Direcţia Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara cu nr. UR2020-011174/25.09.2020.

Va fi supus discuţiei următorul material:

Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuire colectivă şi funcţiuni complementare”

Amplasament: str. Mareşal Constantin Prezan nr. 94-100, Timisoara

Beneficiar: SC TIM CICLOP SRL;

Proiectant: SC URBAN CONTROL TM SRL

La dezbatere sunt aşteptate să participe toate persoanele interesate. Materialele pot fi vizualizate pe site-ul www.primariatm.ro, la rubrica „Planuri urbanistice supuse dezbaterilor publice”.

p. ARHITECT ŞEF

Monica MITROFAN

Dezbatere publică pe marginea unei documentații de urbanism

Primăria Municipiului Timişoara va organiza în 22 OCTOMBRIE 2020, începând cu ora 12,00, o dezbatere publică pe marginea unei documentaţii de urbanism.

Având în vedere contextul actual generat de pandemia COVID-19, întâlnirea cu proiectantul şi cu reprezentanţii Primariei Timişoara se va desfăşura pe o platforma online, timp de 45 minute, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări cu privire la documentaţia în dezbatere.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurată prin platforma online, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la dezvoltareurbana@primariatm.ro  – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

Dezbaterea publică va fi organizată în urma solicitarii a 38 cetăţeni care au semnat un tabel, aceştia fiind reprezentaţi de către doamna Szilaghi Aida şi domnul Szilaghi Sorin, solicitarea fiind înregistrată la Direcţia Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara cu nr. UR2020-011174/25.09.2020.

Va fi supus discuţiei următorul material:

Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuire colectivă şi funcţiuni complementare”

Amplasament: str. Mareşal Constantin Prezan nr. 94-100, Timisoara

Beneficiar: SC TIM CICLOP SRL;

Proiectant: SC URBAN CONTROL TM SRL

La dezbatere sunt aşteptate să participe toate persoanele interesate. Materialele pot fi vizualizate pe site-ul www.primariatm.ro, la rubrica „Planuri urbanistice supuse dezbaterilor publice”.

p. ARHITECT ŞEF

Monica MITROFAN