Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Informare proiect Dotarea centrelor sociale ”INOCENȚIU M. KLEIN” și „SFÂNTUL FRANCISC” , Cod SMIS 139116

DESCRIERE PROIECT:

Dotarea centrelor sociale ”INOCENȚIU M. KLEIN” și „SFÂNTUL FRANCISC” Timișoara în contextul crizei sanitare COVID19’’, COD SMIS 139116

Municipiul Timişoara, în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, a depus spre finanțare în data de 13.07.2020 în cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, proiectul ,,Dotarea centrelor sociale ”INOCENȚIU M. KLEIN” și „SFÂNTUL FRANCISC” Timișoara în contextul crizei sanitare COVID19’’, COD SMIS 139116.

În urma parcurgerii etapelor procesului de evaluare, proiectul a fost aprobat spre finanțare, fiind semnat contractul de finanțare nr. 353/20.08.2020.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea corespunzatoare a  două structuri care asigură servicii sociale rezidențiale din cadrul  Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (DAS MT), furnizor  public de servicii de asistență socială aflat în subordinea Consiliului Local Timișoara. Cele două structuri care beneficiază de finantare prin Pogramul Operațional Infrastructură Mare sunt:Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein” (CaminPV) și Centrul pentru persoane fără adăpost (Centrul PFA) din cadrul complexului de servicii Sf.Francisc.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în prevenirea răspândirii și creșterea capacității de protecție împotriva virusului COVID 19 a celor 2 centre prin dotarea cu echipamante de protecție și cu soluții necesare asigurării igienei  și dezinfecției.

Scopul proiectului constă în diminuarea riscului de infectare cu virusul SARS-Cov-2 a celor 2 categorii de beneficiari, extrem de vulnerabili (vârstnici și persoane fără adăpost).

Rezultatul proiectului constă în dotarea celor două centre sociale cu echipamente individuale de protecție,  fiind necesară pentru a se asigura un răspuns util și eficient al sistemului public de servicii medico-sociale rezidențiale la nivelul Municipiului Timișoara la criza COVID19 și pentru asigurare funcționării acestora la capacitate maximă precum și menținerea întregului personal în activitate.

Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni, incepând cu data de 01.02.2020  și până la data de 30.04.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 594.822,68 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 594.822,68 lei (inclusiv TVA).

Valoarea totală eligibilă este finanțătă integral din FEDR. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 0.

Date de contact:

Municipiul Timișoara, adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030, Tel. 0256/408.430, Fax:0256-408.380, email: [email protected], www.primariatm.ro