Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Liste locuințe ANL

Cu privire la solicitările specialiștilor în sănătate au fost aprobate prin H.C.L.M.T. nr. 452 /20.09.2022 următoarele liste:

  • LISTA SOLICITANȚILOR CARE AU ACCES LA LOCUINȚĂ
  • LISTA SOLICITANȚILOR CARE NU AU ACCES LA LOCUINȚĂ și
  • LISTA DE PRIORITĂȚI

Având în vedere H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 și a Regulamentului de lucru al comisiei de analiză și soluționare a cererilor pentru locuințele destinate închirierii exclusiv specialiștilor din sănătate, anexă la Dispoziția nr. 453/12.04.2021, se impune publicarea pe site-ul Municipiului Timișoara, în vederea informării solicitanților. Termenul de contestație este de 7 zile lucrătoare de la data publicării.

HCL 452 din20.09.2022

Lista solicitanți care au acces la locuință

Lista de prioritate

Lista solicitanților care nu au acces la locuință