Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Se distribuie măști de protectie pentru persoanele defavorizate

Directia de Asistenta Sociala Timisoara aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Timisoara ca, începand cu data de 17.09.2020, se vor distribui mastile de protectie pentru persoanele defavorizate, conform prevederilor O.U.G. nr. 78/2020 privind acordarea de masti de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale.

Distribuirea mastilor se va face pe strada Lorena  nr. 35 (poarta acces auto ) în intervalul orar: 08.00 – 16.00 a fiecarei zile lucratoare.

Fiecarui beneficiar i se va acorda un numar de 50 DE MASTI DE PROTECTIE, aferente unei perioade de 2 luni.

POT BENEFICIA:

1. PERSOANELE DIN FAMILIILE BENEFICIARE ALE AJUTORULUI SOCIAL acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. PERSOANELE DIN FAMILIILE BENEFICIARE DE ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI acordata în baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. PENSIONARII SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII ALE CĂROR DREPTURI SUNT DE PÂNA LA 704 LEI INCLUSIV, reprezentând nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazute de OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobate prin Legea nr.196/2009, cu modificarile ulterioare;

4. PERSOANELE ÎNCADRATE ÎN GRAD DE HANDICAP CARE REALIZEAZA VENITURI EXCLUSIV DIN PRESTATIILE SOCIALE prevazute de art.42 si 58 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. ( persoane cu handicap accentuat, gradul II, care nu realizeaza alte venituri).

Mastile se ridica personal, în baza prezentarii actului de identitate valabil, a verificarii persoanei pe lista si a semnarii de primire a cutiei cu masti. Persoanele care se încadreaza în categoriile prevazute beneficiaza de masti de protectie pe baza documentelor doveditoare, reprezentând Carte de identitate, ultimul sau penultimul cupon de pensie si certificatul de încadrare în grad de handicap in termen de valabilitate, dupa caz.

În depozit va intra pe rând, câte o persoana, respectând distantarea fizica de 1,5 – 2 metri. Accesul în depozit se va face numai cu purtarea corecta a mastii de protectie faciala.