Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate

Începând din  10.03.2021,  se distribuie pachetele cu produse alimentare în cadrul POAD 2019-2021, program derulat în baza OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia de Asistenţă Socială distribuie produsele alimentare provenite  din stocurile de intervenţie comunitară, către beneficiarii finali în perioada 10 martie- 21 aprilie 2020.

Distribuirea produselor alimentare se va face din locația situată pe str.Lorena nr.35, în zilele de: luni până vineri în intervalul orar : 08.00 – 16.00. 

Pot beneficia de aceste produse alimentare în conformitate cuORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 84/2020 din 21 mai 2020, art.3; alin.1; lit.a și b următoarele categorii:

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Toți beneficiarii care ridică pachetele de alimente trebuie să prezinte actul de identitate în original.

Constituirea pachetului de produse alimentare va conține următoarele

ProdusCantitateGreutate (Kg sau litri)
Faină albă de grâu5 buc.5,00
Mălai4 buc4,00
Paste făinoase2 buc0,80
Ulei4 buc4,00
Zahăr2 buc2,00
Orez4 buc4,00
Conservă carne de vită5 buc1,5
Conservă carne de porc3 buc0,90
Conservă pateu de ficat de porc5 buc1,00
Compot de fructe2 buc1,44
Gem de fructe1 buc0,36
Gem de fructe dietetic1 buc0,36

Persoanele care fac parte din mai multe dintre categorii beneficiază de produse alimentare o singură dată în cadrul programului anual şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţin la data distribuirii ajutoarelor.

            În vederea limitări răspândirii virusului SARS-CoV-2 este necesară respectarea măsurilor de prevenție prevăzute de actele normative în viguoare.