Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședință extraordinară

DISPOZIŢIA nr. 1432 din 23.11.2020 privind   convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 24.11.2020

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

In conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit.a) , art.134, alin. (4) și art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 – privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă  DE ÎNDATĂ membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 24.11.2020, ora 17,00, prin platforma online de videoconferință.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi:

            1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.348/20.08.2020 și prelungirea  termenului prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr.207/04.06.2020 pe o perioadă de 5 ani.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialul   înscris  pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului   de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

p. SECRETAR GENERAL, 

CAIUS ȘULI