Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, 27.11.2020

DISPOZIŢIA nr. 1444 din 26.11.2020 privind modificarea Dispoziției nr.1433/23.11.2020 – privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 27.11.2020


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile   art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 – privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

Având în vedere Dispoziția nr. 1433/23.11.2020 – privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 27.11.2020;

DISPUNE :

Art. 1: Se modifică prevederile  art.1 din Dispoziția nr.1433/23.11.2020,  după cum urmează:

Art.1:  Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 27.11.2020, ora 16,00, prin platforma online de videoconferință.”

Art. 2: Celelalte prevederi ale dispoziției rămân neschimbate.

Art. 3: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

p. SECRETAR GENERAL, 

CAIUS ȘULI

Ședință extraordinară, 27.11.2020

DISPOZIŢIA nr. 1433  din 23.11.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 27.11.2020


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile  art.133 alin.(2), lit.(a), art.134 alin.(1), lit.a) și art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 27.11.2020, ora 16,00, la Filarmonica „Banatul” Timișoara, din B-dul C. D. Loga, nr. 2.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

p. SECRETAR GENERAL, 

CAIUS ȘULI