Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 08.09.2020

DISPOZIŢIA nr. 1.036 din 4.09.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 08.09.2020


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile  art.133 alin.(2), lit.(a), art.134 alin.(1), lit.a) și art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 – privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 08.09.2020, ora 14,00, prin platforma online de videoconferință.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.227/25.06.2020 – privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialul  înscris  pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

(2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.Art. Art.4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

p. SECRETAR GENERAL, 

SIMONA DRĂGOI