Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Studiu pentru înfiinţarea serviciului public pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor

Primăria Municipiului Timișoara prezintă STUDIUL DE FUNDAMENTARE privind înfiinţarea serviciului public pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor din Municipiul Timişoara, precum şi stabilirea formei de administrare a gestiunii serviciului. Pe baza acestui studiu, care va putea să fie consultat pe site-ul primăriei timp de 30 de zile, se va redacta un proiect de hotărâre, care va intra în dezbatere publică, înainte de a fi supus aprobării consiliului local. Obiectul prezentului studiu reprezintă fundamentarea necesităţii opţiunii de înfiinţare a serviciului public pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare şi staţionare care fac parte din domeniului public şi privat al Municipiului Timișoara. Serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a locurilor de parcare şi staţionare care face parte din domeniului public al Municipiului Timişoara se înfiinţează în baza prevederilor Ordonantei Guvenului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare. Studiul are drept scop fundamentarea necesităţii şi oportunităţii înfiinţării serviciului public pentru administrare, întreţinere şi exploatare a locurilor de parcare şi staţionare din Municipiul Timişoara.