Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proces-verbal de aducere la cunoștință publică

Proces-verbal de aducere la cunoștință publică a Încheierii Civilă nr. 11220/20.10.2020 a Judecătoriei Timișoara – privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Municipiului Timișoara și invalidarea mandatelor a 2 consilieri locali declarați aleși care au renunțat la mandat înainte de validare.