Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proces-verbal de aducere la cunoștintă publică

Având în vedere dispozițiile art.114 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul administrativ;

Astăzi, 9.11.2020, se afișează la sediul Primăriei Muunicipiului Timișoara, din B-dul C. D. Loga nr. 1, Încheierea Civilă nr. 12236 din data de 05.11.2020 a Judecătoriei Timișoara – privind validarea mandatelor de consilier local ale domnilor TABĂRĂ AMÂNAR COSMIN GABRIEL și ȚOANCĂ RADU-DANIEL.

p. SECRETAR GENERAL,

CAIUS ȘULI

Proces-verbal și anexe