Romana English Deutsch
Primaria | Monitorul Primariei | Directia Sociala
Album foto
  Prezentarea orașului
   Istoria Timișoarei
   Însemnele Municipiului Timișoara
   Date geografice
   Date istorice
   Populația Municipiului Timișoara
   Orașe înfrățite și partenere
   Asociații și rețele de orașe europene și internaționale
   Cetățenii de Onoare
   Educație și învățământ

  Informații utile
   Cultură și artă
   Turism
   Mass-media
   Telefoane utile
   Sport
   Transport
   Consulate
   Gastronomie
   Baruri, cluburi, casinouri
   Centre de înfrumusețare
   Shopping

Caută


album foto timisorean
  Pagine web utile
   Coduri poștale
   Statistici timișene
   Telpark

Click pentru a vedea vremea in Timisoara

  » Populația Municipiului Timișoara
La Recensământul  Populației și Locuințelor din anul 2011:
 
 
 
POPULAȚIA STABILĂ
                                                             -persoane-
  20 octombrie
2011
 
  • Populația stabilă
319279
 
 
DENSITATEA POPULAȚIEI   
                                                                  -loc./km2-
 
  20 octombrie
2011
 
  • Densitatea populației
2368  loc./ km2

 
 
 
POPULAȚIA PE SEXE

                                                                   %
  20 octombrie
 2011
 
  • Sex masculin
47,2%
  • Sex feminin
52,8%
 
 
POPULAȚIA  DUPĂ PRINCIPALELE ETNII
 
                                                             -persoane-
  20 octombrie
2011
TOTAL POPULAȚIE : 319279
Români 259754
Maghiari 15564
Germani 4193
Rromi (țigani) 2145
Ucrainieni 556
Ruși Lipoveni 70
Turci 102
Sârbi 4843
Tătari 14
Slovaci 385
Bulgari 859
Evrei 176
Cehi 124
Croați 101
Polonezi 51
Greci 63
Armeni 23
Ruteni 14
Italieni 199
Albanezi 26
Macedoneni 24
Altă etnie 1314
Nedeclarată 28679
 
 
POPULAȚIA DUPĂ RELIGIE

                                                               - persoane-
 
  20 octombrie
2011
Populație- total 319279
Ortodoxă 239441
Ortodoxă sârbă 2551
Romano-catolică 22692
Penticostală 6540
Reformată 4159
Baptistă 3943
Greco-catolică 3662
Adventistă de ziua a șaptea 633
Evanghelică de
confesiune augustană
82
Evanghelică luterană
sinodo prezbiteriană
204
Mozaică 180
Creștină după Evanghelie 343
Unitariană 84
Musulmană 996
Creștină de rit vechi 284
Armeană 5
Evanghelică (Biserica
evanghelica romana)
268
Martorii lui Iehova 441
Altă religie 1260
Atei 929
Fără religie 548
Religie nedeclarată 30034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POPULAȚIA ACTIVĂ
                                                                                                                         -persoane-
 
POPULAȚIA ACTIVĂ
    ȘOMERI
Total Ocupat Total Șomer în căutarea unui alt loc de muncă Șomer în căutarea primului loc de muncă
153477 142628 10849 7517 3332
 
 
 
POPULAȚIA INACTIVĂ
                                                                                                                                                                     -persoane-
                                                                                                                                       
 
POPULAȚIA INACTIVĂ
TOTAL Elev
/student
Pensionar Casnică Întreținut de altăpersoană Întreținut de stat sau de organizații private Întreținut din alte surse Altăsituație economică
165802 59468 65002 9118 20638 1256 1649 8671
 
 
 
POPULAȚIA OCUPATĂ DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL
 
                                                                                      -persoane-
Salariat
/angajat
Patron/
angajator
Lucrător pe cont
propriu
Membru al unei societăți agricole/
cooperative
Lucrător familiar neremu
nerat
Altăsituație
145739 646 3213 10 508 29
 
 
 
LaRecensământul Populației și Locuințelor din anul 2011  la „ TIPUL SECTORULUI ÎN CARE LUCREAZĂ PERSOANA”  au fost urmărite datele disponibile mai jos:
 
 
POPULAȚIA OCUPATĂ DUPĂ SECTORUL ÎN CARE LUCREAZĂPERSOANA
 
                                                                                       -persoane-
Societăți nefinanciare și financiare Administrație publică Instituții non-profit în serviciul populației Gospodăriile populației
131673 15002 1022 2448
 


Notă:
Locul de muncă al persoanelor active a fost încadrat într-unul din următoarele sectoare:
Societăți nefinanciare și societăți financiare -unități instituționale cu resurse proprii precum:
 
Societățile  nefinanciare: regii autonome, companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale cu capital public sau privat, societăți cooperatiste, societăți agricole, instituții fără scop lucrativ, aflate în serviciul societăților nefinanciare (asociații patronale, ale mesteșugarilor), etc.;
 
Societățile financiare: instituții financiare monetare( banca centrală – Banca Națională a României și alte instituții financiare monetare: instituțiile de credit și fondurile de piață monetară); alți intermediari financiari (fonduri de investiții, societăți de investiții și alte asemenea, instituții financiare nebancare – societăți de leasing financiar, societăți de credit de consum, societăți de credit ipotecar, unități cu personalitate juridică emitente de carduri de credit/debit, case de ajutor reciproc, societăți de microfinanțare, fonduri de garantare a creditelor și altele asemenea, societăți de servicii de investiții financiare); auxiliari financiari (societăți de registru, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare, societăți de administrare a investitiilor si alti auxiliari financiari); societăți de asigurări și fonduri de pensii private sau administrate privat (societăți de asigurări, grupuri financiare de asigurări, fonduri de pensii);
 
Administrație publică
 
unități ale administrației centrale de stat(Parlament, ministere, departamente);
unități ale administrației locale(prefecturi, primării, școli, spitale, unități culturale);
fonduri de asigurări sociale impuse sau controlate de aceste unități– care se finanțează de la bugetul de stat (sistemul public de pensii și alte drepturi  de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale și altele asemenea), precum și instituțiile teritoriale din subordinea acestora;
 
Instituții non-profit în serviciul populației
 
- unități instituționale ale căror resurse provin în cea mai mare parte din contribuții voluntare efectuate de gospodării, vărsăminte provenite de la administrațiile publice și din venituri din proprietate etc. (sindicate, partide politice, grupuri profesionale, societăți științifice, asociații de consumatori, biserici și comunități religioase, cluburi sociale, recreative, culturale și sportive, organizații de caritate, asociații și fundații de binefacere finanțate prin transferuri voluntare – în numerar sau în natură – provenite de la alte entități);
 
Gospodăriile populației
 - gospodării ale populației – persoane fizice sau grupuri de persoane fizice atât în calitatea lor de consumatori, cât și, eventual, de întreprinzători ce produc bunuri sau servicii financiare și nefinanciare de piață (persoane care lucrează în gospodăria agricolă proprie, persoane care sunt angajate la persoane particulare);
asociații familiale și persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent(lucrători pe cont propriu, persoane fizice autorizate), asociațiile de persoane fără personalitate juridică care sunt producători de bunuri și servicii pentru piață, instituțiile fără scop lucrativ și fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populației, persoanele instituționalizate (în mănăstiri, unități de asistență socială și altele asemenea).Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Powered by EXPERTISSA Timişoara  |  Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2007
 

stema timisoarei

Populație
- 317660 (2002)
- 334115 (1992)
Densitate
2452/kmp
Localizare
45°44'58"N, 21°13'38"E
Distanțe
- 550km București
- 170km Belgrad
- 300km Budapesta
Suprafața
- total: 12.926,83 ha
- agricol:
7902,61 ha
Relief
- câmpie cu variații de max. 2-3m
- canalul artificial Bega
-
centru seismic destul de activ (max 6 pe scara Richter
Numele municipiului
- Zambara (Zurobara)
- Tibiscum (Tibisis)
- Beguey (până la 1212)
- Temesiensis
- Temesvár
- Temeswar (Temeschburg)
- Temesburg
- Timičvár
- Temičvar
- Timișoara
Orașe înfrățite
Faenza ·  Gera ·  Karlsruhe ·  Mulhouse ·  Rueil - Malmaison ·  Szeged ·  Treviso ·  Palermo ·  Novi Sad