Romana English Deutsch
Primaria | Monitorul Primariei | Directia Sociala
Album foto
  Prezentarea orașului
   Istoria Timișoarei
   Însemnele Municipiului Timișoara
   Date geografice
   Date istorice
   Populația Municipiului Timișoara
   Orașe înfrățite și partenere
   Asociații și rețele de orașe europene și internaționale
   Cetățenii de Onoare
   Educație și învățământ

  Informații utile
   Cultură și artă
   Turism
   Mass-media
   Telefoane utile
   Sport
   Transport
   Consulate
   Gastronomie
   Baruri, cluburi, casinouri
   Centre de înfrumusețare
   Shopping

Caută


album foto timisorean
  Pagine web utile
   Coduri poștale
   Statistici timișene
   Telpark

Click pentru a vedea vremea in Timisoara

  » Istoria Timișoarei | Guvernatorul Claudius Florimund Mercy

 Guvernatorul Claudius Florimund Mercy„Un om de aur pentru orașul Timișoara”

După eliberarea orașului Timișoara și a Banatului de sub ocupația turcilor, la 12 oc­tom­brie 1716, de către Prințul Eugen de Savoya și armata austriacă, ocupație ce a durat 164 de ani, Prințul Eu­gen de Savoya face propunerea, iar Ma­jesta­tea Sa îl numește Guver­nator al Banatului Timișan pe Con­tele Claudius Florimund Mercy, general de cavalerie. Prințul Eugen de Sa­voya l-a numit și oficial pe Contele Mer­cy în Banatul Timișan în postul de Gu­vernator militar și civil, decizia de nu­mire a fost dată la 1 noiembrie 1716.

Câteva luni în anul 1719 războiul l-a ținut pe Guvernatorul Mercy de­parte de Timișoara și de preocupările lui pentru oraș. Dar până să fie chemat la lupte, Guvernatorul Mercy a pre­gătit planul de sistematizare al ora­șului în cele mai mici amănunte și înainte de a pleca au început activitățile de reorganizare ale orașului, distrus de turci în perioada ocupației.

Încă în tim­pul iernii au început să aducă din pă­duri lemnăria necesară pentru noile con­strucții ce vor urma a fi ridicate în Ti­mi­șoara. Totodată au început și mulți cărămidari să lucreze și au fost aduși alți meseriași care au fost orga­nizați de judecătorul orașului Blum Florian.

La Timișoara au sosit meșteri zi­dari, dulgheri, fierari, tâmplari în special din județele austriece. Administrația a pus în funcțiune toa­te forțele de muncă din Timișoara și din Banat. Înainte de începerea con­strucțiilor la noua cetate, în anul 1718, a în­ceput în Piața Balazs (Piața Balazs a fost în fața magazinului Bega) con­strucția Palatului de reședință a Gu­ver­natorului Mercy, mai târziu a de­venit reședința episcopilor și ulterior a devenit edificiul parchetului (colțul străzii Proclamația de la Timișoara cu strada Popa Șapcă/Martin Luther).


Palatului de reședință a Gu­ver­natorului Mercy

În anul 1719 Contele Mercy începe con­strucția cazărmii Transilvania care avea o lungime de 483 metri fiind clă­direa cea mai lungă din Europa epocii res­pective. Poarta principală avea un turn de strajă, înalt, frumos și falnic, care se folosea ca observator.

 Garnizoana
Cazarma "Transilvania"

Cea mai monumentală construcție a secolului al XVIII-lea a fost noua cetate a Timișoarei. Fortificațiile cetății încep în anul 1723, pe data de 25 aprilie se așează piatra fundamentală și se în­chide în ea o placă comemorativă, de fa­ță fiind și Guvernatorul Mercy. Con­struc­ția noii cetăți a durat 42 de ani, între 1723-1765, iar în timpul construcției noii cetăți, după planul de sistematizare a ora­șului conceput de Contele Mercy, peste tot se construiesc case de locuit, șco­li, spitale, palate oficiale, reședințe civile și militare, biserici și monumente.

 Bastionul
Cetatea Timisoarei (Bastionul)

Con­comitent sub conducerea Contelui Mer­cy a început construcția și dezvol­tarea rapidă a industriei și a fabricilor cu so­luții demne de admirat. După cartierul Palanca Mare, pe în­tinsa câmpie care era traversată de râul Bega, a găsit loc pentru fabrici. După planul conceput de același Conte Mercy a început construcția fabricilor: pe o insulă a Begăi fabrica de po­stavuri, pe lângă ea s-a construit fabrica de piele (proprietatea statului), fabrica de ciorapi, fabrica de mătase, fabrica de cuie, fabrica de praf de pușcă, fabrica de săpun, de hârtie, de pălării, atelier de vop­sit materiale și presa de ulei. Contele Mercy pune în funcțiune fabrica de mă­tase cu meșteri aduși din Italia și re­zul­tatele nu au întârziat să apară. Primul pro­dus a fost închinat lui Dumnezeu, s-a cusut reverenda splendidă care a fost oferită Catedralei din oraș. Îm­pă­rătesei Cristina i s-a trimis o rochie splen­didă făcută din primele mătăsuri exe­cutate la Timișoara.


Zona comerciala Piata Unirii

Gu­vernatorul Mercy s-a ocupat imediat după numirea sa și de orga­ni­zarea administrației, așa a luat ființă sfa­tul orășenesc, s-a format societatea de con­strucții, care a ocupat un loc important în Timișoara de atunci. În anul 1723 s-a format societatea comercială ger­ma­nă care a preluat desfacerea mărfurilor din Banat. Odată cu organizarea co­mer­țului s-a organizat transportul de per­soane, bagaje și marfă, urmat imediat de înființarea poștei. Începând cu anul 1728, poșta a funcționat în mod regulat de la Timișoara în fiecare localitate a Ba­natului. O atenție deosebită din par­tea administrației s-a dat sănătății, s-au adus medici și cadre medicale, au fost în­ființate două farmacii.

Guvernatorul Mercy sprijinea cul­tul ortodox îndrumând pe episcop să in­staleze în fiecare localitate valahă și sârbă preoți și să ridice biserici ortodoxe. În anul 1728, Guvernatorul Mercy pune în aplicare și planul de desecare a mo­cirlelor, regularizarea cursului apelor și canalizarea râului Bega. Contele Mercy, în timp ce se con­struia orațul și se ridicau fabrici, peste tot în Banat, organiza satele și co­mu­nele. Așa s-au colonizat majoritatea ora­șe­lor și satelor din Banat cu coloniști șvabi, slovaci, italieni, cehi, spaniol și al­ții în număr substanțial față de locui­torii existenți în acele timpuri (sârbi, ro­mâni, sloveni, unguri, greci și evrei). Din combinația naționalităților făcută de către Guvernatorul Mercy, nimeni nu a bănuit, că în tot Banatul se vor pro­duce două fenomene probabil unice în lume:

  1. Primul fenomen a fost că toată populația din orașele și satele bănățene, oameni simpli doar cu școală primară, muncitori, țărani și copiii, vorbeau două, trei, patru și chiar cinci limbi, depindea din câte naționalități era formată localitatea respectivă.
  2. Al doilea fenomen este faptul că pe aceste meleaguri ale Banatului deși trăiesc un număr mare de naționalități, înțelegerea, toleranța, respectul reciproc, întrajutorarea, colaborarea fără discriminare se transmite din generații în generații.

Prin urmare de sute de ani, de la primele colonizări în zona Banatului nu au avut loc conflicte etnice de nici un fel, înțelegerea și armonia au dus de multe ori la încheierea de familii mixte care au trăit fericite. Probabil cele două fenomene s-au influențat reciproc și au contri­buit la nașterea lor. Cred, însă, că aceste fenomene au fost puțin stu­diate de oameni de specialitate și din cauza aceasta au fost foarte puțin me­diatizate. Cred că nici acum nu este prea târziu să se facă un studiu de că­tre oamenii de știință, pe aceste me­leaguri bănățene, între oamenii multor naționalități care trăiesc înfrățiți.

În încheiere doresc ca fiecare bănățean să cinstească memoria acestui "OM DE AUR" care a fost Guvernatorul Banatului Timișan CONTELE CLAUDIUS FLORI­MUND MERCY General de cavalerie. Generalul Mercy moare ca un erou în luptele de la Parma în Italia la 29 iunie 1734, în etate de 68 de ani. E înmormântat în Catedrala din Reggio.

Octavian LEȘCU

Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Powered by EXPERTISSA Timişoara  |  Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2007
 

stema timisoarei

Populație
- 317660 (2002)
- 334115 (1992)
Densitate
2452/kmp
Localizare
45°44'58"N, 21°13'38"E
Distanțe
- 550km București
- 170km Belgrad
- 300km Budapesta
Suprafața
- total: 12.926,83 ha
- agricol:
7902,61 ha
Relief
- câmpie cu variații de max. 2-3m
- canalul artificial Bega
-
centru seismic destul de activ (max 6 pe scara Richter
Numele municipiului
- Zambara (Zurobara)
- Tibiscum (Tibisis)
- Beguey (până la 1212)
- Temesiensis
- Temesvár
- Temeswar (Temeschburg)
- Temesburg
- Timičvár
- Temičvar
- Timișoara
Orașe înfrățite
Faenza ·  Gera ·  Karlsruhe ·  Mulhouse ·  Rueil - Malmaison ·  Szeged ·  Treviso ·  Palermo ·  Novi Sad