Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunțuri de atribuire 2017

Anunț de atribuire pentru servicii de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție și deratizare, în Municipiul Timișoara Anunț de atribuire privind "Modernizarea Parcului Alpineț", Timișoara Anunț de atribuire privind Achiziție construcții modulare cu destinația spații de învățământ pentru 6 săli de clasă la Școala Gimnazială nr. 30, str. Aștrilor nr. 13, Timișoara Anunț de atribuire privind Achiziție rechizite și accesorii de birou pe două loturi Anunț de atribuire privind Achiziție tonere pentru imprimante, fax-uri și fotocopiatoare pe 4 loturi Anunț de atribuire privind achiziționarea unui autovehicul în conformitate cu cerințele impuse în caietul de sarcini Anunț de atribuire privind Acord-cadru de servicii de Închiriere și întreținere a toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Construcție stație de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta și lucrări rutiere de incintă la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologice V. Babeș, str. Ghe. Adam, nr. 1 Anunț de atribuire privind Consultanță pentru întocmirea documentației privind analiza de risc la securitatea fizică Anunț de atribuire privind Contract de execuție lucrări de remediere la fațada clădirii INCUBOXX - Timișoara, Calea Circumvalațiunii nr. 2-4 Anunț de atribuire privind Contract de presări servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția Creșterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații Anunț de atribuire privind Contract de servicii de edilitare și tipărire a 500 exemplare broșuri de promovare a Municipiului Timișoara din care 250 exemplare în limba română și 250 exemplare în limba engleză Anunț de atribuire privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții: ”Construcție stație de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incintă și lucrări rutiere de incintă; Lucrări rutiere - parcaje pe Anunț de atribuire privind execuție lucrari de "Extindere și reabilitere imobil str. vasile Alecsandri nr. 1", Timișoara Anunț de atribuire privind Execuție lucrări ”Reabilitare acoperiș tip terasă la Grădinița PP 13 - Str. Zona Aeroport, Timișoara” Anunț de atribuire privind Furnizare autovehicul Anunț de atribuire privind Furnizare dotări pentru ”Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Anunț de atribuire privind Furnizare echipamente IT pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Furnizare energie electrică Anunț de atribuire privind Furnizare hârtie A4, A3 pentru fotocopiatoare și format mare A0, A1, A2, A3 pentru plottere Anunț de atribuire privind Întreținere carusel cu cai - model Marry go round - 22 locuri, 14 figurine amplasat în Parcul Copiilor ”Ion Creangă” Anunț de atribuire privind Întreținerea și dezvoltarea portalului Primăriei Municipiului Timișoara - www.primariatm.ro Anunț de atribuire privind Lucrări aferente obiectivului de investiții - Amenajare strada Prof. Mircea Neamțu Anunț de atribuire privind Lucrări de Modernizare Parc Alpinet Anunț de atribuire privind mentenanță incărcător universal pe bază de energie solară și stație Wi-Fi, situat în Parcul Copiilor Anunț de atribuire privind Modernizare Parc Scudier Anunț de atribuire privind Prestarea de servicii care să asigure mentenanța, dezvoltarea, asistența tehnică și actualizare software a Sistemului Informatic Financiar-Contabil Integrat e-Xpert bugetar anunț de atribuire privind Reabilitare clădire istorică, Piața A. Sterca Suluțiu, nr. 2 Anunț de atribuire privind Reabilitare clădire sala sport Școala Generală nr. 18 Anunț de atribuire privind Reabilitare clădire sală sport Școala Generală nr. 18, str. Amforei nr. 6 Anunț de atribuire privind Reabilitare construcții și instalații la corp clădire atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renașterii nr. 24/A, Timișoara Anunț de atribuire privind Reabilitare imobil Clinica ORL + lift - Spital Clinic Municipal de Urgență, b-dul Revoluției nr. 6 Anunț de atribuire privind Reparații acoperiș și igienizare Grădinița PP9- Carla Peltz, Timișoara Anunț de atribuire privind Reparații acoperiș tip terasă, scări și igienizări la Grădinița PP 30, str. V. Lupu, nr. 29A Anunț de atribuire privind Reparații igienizări casa scării și montat scară metalică la Grădinița PS1, str. Al. Odobescu nr. 45/B, Timișoara Anunț de atribuire privind Reparații instalații Cămin de Bătrâni, str. I. Klein, nr. 25-29 Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii complexe de comunicație Anunț de atribuire privind Servicii de aisitență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier la obiectivul de investiții Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie V. Babeș, str. Ghe. Adam nr. 13 Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă industrială prin foraje publice” Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Pod Ștefan cel Mare” Anunț de atribuire privind servicii de asistență tehnică pentru ”Reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii in Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea Parcului Scudier (Central) din Timișoara” Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție: ”Sistematizare strada Versului” Anunț de atribuire privind Servicii de consultanță întocmire Program de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de consultanță pentru revizuire documentație proiect ”Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediulu Anunț de atribuire privind Servicii de întreținere a sistemelor de comunicații Anunț de atribuire privind Servicii de întreținere curentă a vestigiilor și obiectelor de artă urbană din Centrul istoric al Municipiului Timișoara, puse în valoare în urma derulării investiției cu cod 31507 Anunț de atribuire privind servicii de întreținere și service utilaje și echipamente tehnologice PMT - INCUBOXX, RSVTI și ISCIR Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare pentru obiectivul Reabilitare termică blocuri de locuințe zona Soarelui - Odobescu - Complex Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare constând în SF+PT Complex sportiv zona Lipovei Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare pentru obiectivul Reabilitare termică blocuri de locuințe str. M.I. Stanciu nr. 2, Calea Martirilor 1989 nr. 31, str. Științei nr. 3-5 Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Dâmbovița I Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții ”DALI+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru actualizare documentație tehnică pentru investiția ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Cetății-Dâmbo Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru actualizare documentație tehnică pentru investiția ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Take Ionescu-Soare Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru DALI+PT ”Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul I.C. Brătianu” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Soarelui - Șagului - Odobescu Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Cetății - Șagului” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul Reabilitare termică bloc de locuințe Slaiul Nicolae Titulescu nr. 10A Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Averescu I Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc de locuințe Piața Victoriei nr. 5” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc de locuințe str. Gheorghe Lazăr nr. 42” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Reabilitare termică blocuri de locuințe str. Arieș nr. 20 - Timișoara” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Reabilitare termică blocuri de locuințe str. Circumvalațiunii - Aleea F.C. Ripensia” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Aradului-Dorobanți-Lipovei” Anunț de atribuire privind servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Aradului-Torontalului” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Cetății - Torontal” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Circumvalațiunii - Dragalina” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Elisabetin - Soarelui” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Lipovei-Plăvăț-Popa Șapcă Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Take Ionescu - Torontalului” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru ”Proiect complex de investiții (inclusiv ET) + PT (inclusiv DDE) + DTAC + anexe - Extindere în regim D+P+2E, reabilitare, mod Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului SF+PT+DTAC+AC - pentru Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr. 13 din Timișoara, str. Muzicescu nr. 14 Anunț de atribuire privind Servicii de realizare măsurători topografice în cadrul Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor - Timișoara Anunț de atribuire privind servicii de reparații și întreținere a echipamentului de telefonie prin fir din dotarea Primăriei Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru investiția Reabilitare Termică Blocuri de Locuință Zona Soarelui-Șagului-Odobescu Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru investiția ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Piața Victoriei, nr.5” Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru investiția ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Cetății -Șagului” Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru investiția ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Cetății-Dâmbovița” Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru investiția ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Circumvalațiunii - Dragalina” Anunț de atribuire privind Servicii de Verificare a proiectelor pentru obiectivul - Reabilitare termică bloc de locuințe Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31 Anunț de atribuire privind Servicii de Verificare a proiectelor pentru obiectivul - Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Elisabetin - Soarelui, Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul Reabilitare termică blocuri de locuințe Splaiul Nicolae Titulescu nr. 10A, Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul Reabilitare termică blocuri de locuințe str. M.I. Stanciu nr. 2, Calea Martirilor 1989 nr. 31, str. Științei nr. 3-5 Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Dâmbovița I Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Take Ionescu-Soarelui Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul Reabilitare termică blocuri de locuințe, str. Arieș nr. 20, Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul Reabilitare termică blocuri de locuințe, zona Averescu I, Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul Reabilitare termică blocuri de locuințe, zona Bucovinei- Zona Dorobanți I, Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul Reabilitare termică blocuri de locuințe, zona Dâmbovița I, Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul Reabilitare termică blocuri de locuințe, zona Lipovei-Plăvăț-Popa Șapcă, Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul Reabilitare termică blocuri de locuințe, zona Take Ionescu-Torontalului, Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Cetății - Torontal, Timișoara” Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul: ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Aradului - Torontalului I”, Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectului pentru obiectivul ”Reabilitare termică blocuri de locuințe str. Circumvalațiunii-Aleea F.C. Ripensia” Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectului pentru obiectivul ”Reabilitare termică blocuri de locuințe zona Soarelui-Odobescu-Complex Anunț de atribuire privind Servicii de verificare a proiectului pentru ”Proiect complex de investiții (inclusiv ET) + PT (inclusiv DDE) DTAC Anexe - Extindere în regim D + P + 2E, Reabilitare, Modernizare și Echiparea Ambulatoriului Anunț de atribuire privind Servicii poștale constând în preluarea, prelucrarea, transportul și livrarea la destinatari a corespondenței Primăriei Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii proiectare (SF) aferente obiectivului de investiții - Extindere iluminat public în Parcul Botanic Anunț de atribuire privind Servicii proiectare pentru ”Fântâna ornamentală muzicală în municipiul Timișoara” Anunț de atribuire privind Serviciu actualizare program legislativ pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Serviciul de întreținere și dezvoltare a Sistemului Informatic de management al Documentelor și al Fluxurilor de Lucru pentru Primăria Municipiului Tiimișoara Anunț de atribuire privind Sistematizare str. Versului Anunț de atribuire privind ”Amenajare strada Edgar Quinet” Anunț de atribuire privind ”Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară” Anunț de atribuire privind ”Creșterea eficienței energetice prin reabilitarea termică construcții și instalații la Colegiul Tehnic Henri Coandă”, str. C. Brediceanu, nr. 37 Anunț de atribuire privind ”Reparații și întreținere a imobilelor deținute sau aflate în administrarea municipiului Timișoara” Anunț de atribuire privind ”Reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din Municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalităț Anunț de atribuire privind ”SF+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziașului”