Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă industrială prin foraje publice”