Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Pod Ștefan cel Mare”