Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunțuri de atribuire 2018

Anunț atribuire privind amenajare Liceul Vlad Țepeș Anunț de atribuire privind Servicii de întreținere, administrare și dezvoltare a rețelei de date - voce ce deservește Primăriei Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind "Furnizare soft APLICAȚIE MOBILĂ de TURISM" pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Acord-cadru de furnizare Produse cerealiere, furajiere, panificație și patiserie pentru hrana animalelor din colecția Grădinii Zoologice Timișoara Anunț de atribuire privind Acord-cadru de servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrările de ”Întrețineri și reparații canale pluviale în Municipiul Timișoara” Anunț de atribuire privind Acord-cadru de servicii: Imprimare, copiere, fax și scanare documente pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Acord-cadru de ”Servicii de întreținere a terenurilor de sport de joc și de antrenament cu suprafață de iarbă naturală și a zonelor verzi limitrofe acestora, din incinta Bazei sportive ”Adria Anunț de atribuire privind Alimentare cu apă industrială prin foraje publice Anunț de atribuire privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții ”Amenajare strada Grigore Antipa - Margaretelor” Anunț de atribuire privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții ”Reabilitare Pod Ștefan cel Mare” Anunț de atribuire privind Execuție lucrări ”Extindere în regim P+2E Școala Gimnazială nr. 16” din Timișoara, str. București nr. 11 Anunț de atribuire privind Expertiză tehnică pentru clădirea fostei grădinițe PP 14, b-dul 16 Decembrie 1989, nr. 28 Anunț de atribuire privind Furnizare autovehicule pentru orice tip de teren, autospecială/autoutilitară - 3 bucăți Anunț de atribuire privind Furnizare echipamente care vor putea înlocui, în caz de necesitate (defecțiune, extindere) pe cele care compun rețeaua de date-voce a Primăriei Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Furnizare energie electrică pentru toate punctele de consum aparținând Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Furnizare Upgrade licență antivirus pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind furnizarea de produse animaliere pentru hrana animalelor din colecția Grădinii Zoologice Timișoara Anunț de atribuire privind Întreținere și reparații fântâni publice ornamentale și foraje de apă industrială în Municipiul Timișoara Anunț de atribuire privind Întreținere și service utilaje și echipamente tehnologice - ascensoare și platforme pentru persoane cu dizabilități pentru Primăria Municipiului Timișoara și clădirea INCUBOXX, RSVTI ș Anunț de atribuire privind Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții ”Execuție utilități bloc locuințe ANL str. I.I. de la Brad 1/E etapa I - pentru specialiști în sănătate, HCL 384/2 Anunț de atribuire privind Proiectare și execuție lucrări privind ”Modernizarea puterii termice livrate din CET Sud, în rețeaua de transport, prin funcționarea interconectată cu CET Centru” Anunț de atribuire privind Reabilitare acoperiș tip șarpantă la Școala Gimnazială nr. 19, B-dul Cetății nr. 24, Timișoara Anunț de atribuire privind realizarea drumuri de legatură și utilități aferente între str. Popa Șapca, Calea Aradului și str. Oituz Anunț de atribuire privind Servicii actualizarea Harta Strategică de Zgomot în Municipiul Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii având ca obiect: ”Expertizare+DALI+PT reabilitare corp clădire Școala D+P+2E (înlocuire acoperiș nou) din Timișoara, str. Regele carol nr. 11 colț cu str. Dragalina nr. 8 în CF pe hârtie&# Anunț de atribuire privind Servicii DALI+PT Reabilitarea străzilor Gospodarilor - Apicultorilor - Anton Pavlovici Cehov Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică de specialitate - ”Reparații și întreținere a imobilelor deținute sau aflate în administrarea municipiului Timișoara” Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ”PT+Fântână Ornamentală Dacia” Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea Parcului Scudier (Central) din Timișoara” Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru supravegherea ctr. de servicii de mentenanță/întreținere a siturilor istorice din centrul istoric al municipiului Timi& Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică pentru ”Extindere în regim P+2E Școala Gimnazială nr. 16” din Timișoara, str. București nr. 11 Anunț de atribuire privind Servicii de consultanță în vederea organizării concursului de soluții cu tema ”Refuncționalizare imobil pentru Centrul Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu” Anunț de atribuire privind Servicii de consultanță/expertiză privind elaborarea rapoartelor de evaluare/reevaluare a unor imobile din categoria activelor fixe corporale Anunț de atribuire privind Servicii de Distribuție a Monitorului Primăriei Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de găzduire domenii internet, mentenanță (întreținere) portaluri www.dmmt.ro și www.biotowns.ro Anunț de atribuire privind servicii de întocmire documentație tehnică și conformare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la Colegiul Național C.D.Loga Anunț de atribuire privind Servicii de întreținere și dezvoltare a Sistemului Informatic de Management al Documentelor și al Fluxurilor de Lucru pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de întreținere și Dezvoltare a Sistemului Informatic de Pontaj Electronic utilizat în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de întreținere și dezvoltare a Sistemului Informatic pentru Resurse Umane Anunț de atribuire privind Servicii de Întreținere și Dezvoltare Sistem Informatic Integrat ASIS pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare (SF) aferente obiectivului de investiții - Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare (SF) aferente obiectivului de investiții - "Execuție fântână ornamentală - Calea Lipovei” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare (SF) aferente obiectivului de investiții - "Execuție fântână ornamentală - Piața Iuliu Maniu” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare (SF) aferente obiectivului de investiții - "Execuție fântână ornamentală - Praktiker” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare (SF) aferente obiectivului de investiții - "Execuție fântână ornamentală - Selgros” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare (SF) aferente obiectivului de investiții ”Execuție fântână ornamentală - Galeria 1” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare DALI+PT ”Reabilitare Piața Victoriei Timișoara” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare pentru ”SF+PT Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara - Calea Bogdăneștilor” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare pentru SF+PT - Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartier Ronaț Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare SF+PT amenajare străzi zona Blașcovici Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții ”Modernizare străzi zona Orăștie-Alpiniștilor” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru actualizarea documentației tehnice pentru obiectivul ”Reabilitare construcții, instalații și utilități cl Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru DALI+ET+AE+DTAC+PT, ”Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timi5 Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Reabilitare termică blocuri de locuințe Zona Șagului-Stadion” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru ”SF+PT construcție clădire cu destinația Creșă în zona de NORD” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru ”SF+PT construcție clădire cu destinația Creșă str. Cocea” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului SF+PT+DDE+AC - Maternitate SCMU Timișoara și Corp Administrativ din Timișoara, str. Balta Verde nr.17 Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, aferente obiectivului de investiții ”DALI + PT Pasarela Gelu-Crizantemelor” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, aferente obiectivului de investiții ”DALI + PT” Pasarela Gelu-Crizantemelor” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare ”SF+PT Zona sportivă și de agrement Calea Buziașului” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare, execuție lucrări și echipamente tehnologice aferente obiectivului de investiție ”Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabi Anunț de atribuire privind Servicii de reparare și întreținere a echipamentului informatic al Primăriei Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de telefonie mobilă și fixă pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind servicii de tipărire a ”Monitorului Primăriei Municipiului Timișoara” și a ”Buletinelor informative cuprinzând Hotărâri și Dispoziții cu caracter normativ” Anunț de atribuire privind Servicii de verificare tehnică a proiectului - ”Modernizarea Scuarului Piața Crucii” Anunț de atribuire privind Servicii de verificare tehnică de calitate a obiectivului ”Reabilitare Piața Victoriei, Timișoara”, faza DALI+PT Anunț de atribuire privind Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții: ”Extindere Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara cu un corp de construcție pentru un nou labo Anunț de atribuire privind Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții: ”Modernizarea Parcului Copiilor ”Ion Creangă” Anunț de atribuire privind Servicii întreținere carusel cu cai Anunț de atribuire privind Servicii mentenanță la sistemele de eliberare numere de ordine AM3 Sistem Elpas instalate la camera 12 la Direcția Evidența Persoanelor Anunț de atribuire privind Serviciul de întreținere și dezvoltare a portalului Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro Anunț de atribuire privind SF+PT Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade Anunț de atribuire privind Upgrade cluster de virtualizare Anunț de atribuire privind Verificare tehnică pentru Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului Anunț de atribuire privind Verificare tehnică ”Zona sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren de rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, Anunț de atribuire privind ”Extindere Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara cu un corp de construcție pentru un nou laborator de radioterapie și acces principal pentru vizitatori și ambulatoriu ” Anunț de atribuire privind ”Mansardare școală P+1E pentru amenajarea a 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Țepeș” din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu (Fosta Negoiu) nr. 47 Anunț de atribuire privind ”Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastrucurii ambulatoriului ORL din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență” Anunț de atribuire privind ”Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf” Anunț de participare privind Furnizarea unui sistem electronic de eliberare numere ordine privind dirijarea și gestionarea fluxurilor de persoane