Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind servicii de tipărire a ”Monitorului Primăriei Municipiului Timișoara” și a ”Buletinelor informative cuprinzând Hotărâri și Dispoziții cu caracter normativ”