Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunțuri de atribuire 2019

Anunț atribuire privind Servicii de întocmire ”Expertiza/Documentație pentru obținerea avizului de securitate la incendiu pentru clădirile ce aparțin Palatului Culturii, Piața Victoriei” Anunț de atribire privind Servicii de întocmire documentație și obținere aviz obligatoriu de instalare (ISCIR) pentru , Modernizare stație de abur Ia Spitalul de infecțioase și pneumoftiziologie V.Babeș, str. Ghe. A Anunț de atribuire - servicii de informare și publicitate ”Îmbunătățirea eficienței energetice prin reabilitarea termică a blocurilor ”, Cod SMIS 2014+:121240 Anunț de atribuire la procedura: Servicii pentru întocmire "DALI+PT+DTAC, Documentatie pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incin Anunt de atribuire privind Servicii de proiectare (SF) aferente obiectivului de investiții ,,Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est ” Anunț de atribuire privind Achiziție spații modulare de învățământ pentru realizarea a 6 Săli clasă pe amplasamentul Liceului Waldorf, str. Uranus nr. 10 Anunt de atribuire privind Acord – cadru “Servicii poștale constând în preluarea, prelucrarea, transportul și livrarea la destinatari a corespondenței Primăriei Municipiului Timișoara” Anunț de atribuire privind Acord-cadru de servicii privind Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara Anunț de atribuire privind Acord-cadru lucrări ”Întreținere și reparații fântâni publice ornamentale și foraje de apă industrială în Municipiul Timișoara” Anunț de atribuire privind Asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru lucrările aferente obiectivului de investiții ”Fântână Ornamentală cu Pești” Anunț de atribuire privind Asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție Modernizarea Parcului Cetății (Civic) Anunț de atribuire privind Delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea Câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara Anunț de atribuire privind Delegarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție ș deratizare pe domeniul public al Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Execuția lucrărilor (PT+execuție) - Lucrări suplimentare pentru reabilitarea fațadei placată cu travertin de la Palatul Culturii Timișoara - Piața Victoriei HCL 286/2008 Anunț de atribuire privind Execuția lucrărilor (PT+execuție) aferente obiectivului de investiții ”Execuție fântână ornamentală - Lipovei” Anunț de atribuire privind Execuția lucrărilor pentru obiectivul ”Reabilitare termică prin montare de termosistem pe fațada Grădiniței PP11, str. Versului, nr. 2” Anunț de atribuire privind Execuția lucrărilor pentru obiectivul ”Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațada Grădiniței PP 27”, din Timișoara, str. Brândușei nr. 15 Anunț de atribuire privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții ”Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și DC 149” Anunț de atribuire privind Execuție lucrări la obiectivul de investiție ”Modernizarea Parcului Cetății (Civic)” Anunț de atribuire privind Execuție lucrări pentru obiectivul ”Reabilitare corp A Lic. W. Shakespeare - acoperiș și instalații corp I.L. Caragiale, nr. 6, HCL 299/2015” Anunț de atribuire privind Execuție lucrări pentru obiectul ”Reabilitare corp clădire școală D+P+2E” din Timișoara, str. Regele Carol I, nr. 11 Anunț de atribuire privind Furnizare dotări pentru proiectul: ”Extindere în regim P+2E Școala Gimnazială nr. 16 din Timișoara str. București nr. 11” pe 2 loturi: Lotul 1: ”Achiziție dotări de tip mobilier șc Anunț de atribuire privind Furnizare echipamente - sistem de filtrare, dozare-control și încălzire a apei la bazinul de înot din cadrul Complexului Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor, nr. 2 Anunț de atribuire privind Furnizare Energie Electrică în locații ale Municipiului Timișoara, panouri informative, instalații de semaforizare, fântâni publice și iluminat public pentru anul 2020 Anunț de atribuire privind Furnizare Tramvaie noi aferent proiectului ”Înnoirea flotei de tramvaie” Anunț de atribuire privind Întreținere și dezvoltare Sistem Informatic de Pontaj Electronic pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Lucrări de reabilitare aferente obiectivului de investiții: ”Fântână Ornamentală Dacia” Anunț de atribuire privind Lucrări suplimentare la obiectivul - Extindere Corp B la Spitalul LOUIS ȚURCANU Anunț de atribuire privind Mentenanță încîrcîtor universal pe bază de energie solară și stație Wi-Fi în Parcul Copiilor Timișoara Anunț de atribuire privind Procedura simplificata: Servicii de informare și publicitate din cadrul proiectului "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: s Anunț de atribuire privind Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții ”Modernizare și extindere Bulevardul Sudului” Anunț de atribuire privind Proiectare și execuție lucrări de reabilitare aferente obiectivului de investiții ”Fântână Ornamentalî cu Pești” Anunț de atribuire privind Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul ”Reabilitare fațadă și șarpantă (toate fațadele)” Colegiul I.C. Brătianu din Timișoara, P-ța Huniade, nr. 2 Anunț de atribuire privind Reabilitare corp clădire internat Liceu Henri Conadă, Timisoara Anunț de atribuire privind Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațada Școlii Generale nr. 2, Timișoara, str. Mureș nr. 8 Anunț de atribuire privind Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațada Școlii Generale nr. 24, Timișoara, str. Brândușei nr. 7 Anunț de atribuire privind Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E și reabilitare termică prin montare termosistem pe fațada Școlii Gimnaziale nr. 25 Anunț de atribuire privind SDALI+PT reparații capitale corp cantină la Spitalul clinic de Urgențe pentru copii Louis Țurcanu, Timișoara, Piața Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu) nr. 2 Anunț de atribuire privind Servicii având ca obiect ”Tipărirea Monitorului Primăriei Municipiului Timișoara și a Buletinelor informative cuprinzând Hotărâri și Dispoziții cu caracter normativ” (2 loturi) Anunț de atribuire privind Servicii complexe de comunicație pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică de specialitate pentru ”Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnazială Nikolaus Lenau din Timișoara, str. Popa Șapcă nr. 5” Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică pentru ”Execuție utilități bloc locuințe ANL, str. I.I. dela Brad 1/E etapa I - pt. specialiști în sănătate, HCL 384/2017” Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier - ”Reabilitare corp clădire internat aparținând Liceu Henri Coandă” din Timișoara, str. Brediceanu, nr. 35-39 Anunț de atribuire privind Servicii de asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru lucrarile aferente obiectivului de investitii PT + Executie fantana ornamentala luliu Maniu" Anunț de atribuire privind Servicii de asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru lucrarile aferente obiectivului de investitii PT + Executie fantana ornamentals Praktiker" Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție: ”PT+Execuție Fântână Ornamentală Calea Lipovei” Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție: ”PT+Execuție Fântână Ornamentală Selgros” Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții - ”Modernizare și Extindere b-dul Sudului” Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții Execuție podeț canal desecare CCP 263 str. D. Dinicu Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții Execuție podeț canal desecare CCp 263 str. N. Stoica de Hațeg Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții Execuție podeț canal desecare CCP 263 str. Neajlov Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere la 4 benzi str. Mareșal C-tin Prezan (Lidia) - Venus Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții - Lucrări suplimentare pentru reabilitarea fațadei placată cu travestin de la Palatul Culturii Ti Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții ”Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii și a spațiilor adiacente clădirii Liceul Anunț de atribuire privind Servicii de consultanță în vederea organizării unui concurs de soluții pentru amenajarea ”Centrului pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity” în Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de curățenie și igienizare a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de elaborare si realizare de studii privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timisoara Anunț de atribuire privind Servicii de găzduire domenii internet, mentenanță (întreținere) și dezvoltare portaluri Anunț de atribuire privind Servicii de informare și publicitate dib cadrul proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Anunț de atribuire privind Servicii de informare și publicitate din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor”, cod SMIS 2014+: 121133 Anunț de atribuire privind Servicii de informare și publicitate pentru proiectul: ”Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișo Anunț de atribuire privind Servicii de informare și publicitate pentru realizarea proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor”, Cod SMIS 2014+:121578 Anunț de atribuire privind Servicii de întocmire Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: ”Expropriere și amenajarea spațiului verde de pe strada Kiriac” Anunț de atribuire privind Servicii de întocmire Studiu de fezabilitate privind investiția: ”Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe str. Verde” Anunț de atribuire privind Servicii de întreținere și dezvoltare a Sistemului Informatic de Management al Documentelor și al Fluxurilor de lucru Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare (SF) aferente obiectivului de investiții ”Extindere iluminat public în parcare str. Siemens-Calea Buziașului” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare (SF) aferente obiectivului de investiții ”Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului), str. Iosif Sârbu” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiții "SF+PT Amenajare zona Emmanuel de Martonne” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiții ”SF Amenajare Inel IV tronsonul Calea Buziașului - Malul stâng al Canalului Bega” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiții ”SF+PT Amenajare zona Procopiu (strada S. Procopiu, E Coșeriu, T. Tzara, H. Hulubei)” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiții, SF Amenajare lnel IV tronsonul Malul stang al Canalului Bega - Calea Lugojului Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare faza ET+DALI pentru obiectivul de investiții - Reparații capitale ansamblul Rimăria Veche Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare SF+PT Zona sportivă și de agrement - bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, Calea Șagului, str. Paul Constantinescu, Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: ”DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C. Porumbescu nr. 2, P-ța N. Bălcesc Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Modernizarea Parcului Copiilor - Ion Creangă” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Modernizarea Scuarului Piața Crucii” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul: ”DALI+PT Extindere corp clădire C1 la Școala Generală nr. 7, str. I.I de la Brad nr. 2, Timișoara” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul: ”DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf Dacia situat în Timișoara, str. Burebista nr. 5” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare ”DALI+PT Reabilitare și refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga nr. 2, Timișoara” Anunț de atribuire privind Servicii de reparare și întreținere a echipamentului informatic pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunt de atribuire privind Servicii de verificare a proiectului pentru obiectivul de investitie „ DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf Dacia ” situat in Timisoara,str.Burebista (fosta Zborului), nr. 5 Anunț de atribuire privind Servicii pentru întocmire ”Documentație pentru avizare și autorizare ISU a clădirii situate pe b-dul C.D.Loga nr. 1 - Primăria Municipiului Timișoara” Anunț de atribuire privind Servicii pentru investiția DALI + PT Reabilitare imobil Cinematograful Timiș, Piața Victoriei, nr. 7, Timișoara", pe doua loturi: Lot 1 - Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea Anunț de atribuire privind Servicii pentru investiția ”DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz, nr.40, Timișoara”, pe 2 loturi Anunț de atribuire privind Servicii pentru obiectivul ”SF+PT Centru Multifuncțional Kuncz”, pe două loturi Anunț de atribuire privind Servicii privind ”Distribuția Monitorului Primăriei Municipiului Timișoara” Anunț de atribuire privind Servicii revizuire planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara Anunț de atribuire privind Servicii ”SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizată ”dr. Victor Babeș” la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș, Timișoara, str. Gheorghe Adam nr. 13 Anunț de atribuire privind Serviciul de actualizare program legislativ Anunț de atribuire privind Serviciul de întreținere și dezvoltare a portalului Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro Anunț de atribuire privind Serviciul de întreținere și dezvoltare a Sistemului Informatic pentru Resurse Umane Anunț de atribuire privind Upgrade licență antivirus pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind ”Amenajarea pistei de skateboard în Parcul Central din Municipiul Timișoara” Anunț de atribuire privind ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: ”Aleea F.C. Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, str. Surorile M Anunț de atribuire Servicii de informare și publicitate ”Îmbunătățirea eficienței energetice prin reabilitarea termică a blocurilor zona Soarelui-Odobescu-Complex”, Cod SMIS 2014+:119790 Anunț de atribuire Servicii de ipublicitate ”Îmbunătățirea eficienței energetice prin reabilitarea termică a blocurilor ”, Cod SMIS 2014+:121587 Anunt de atribuire servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic pentru obiectivul ,,Zona sportivă și de agrement, Calea Şagului - bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, Calea Şagului, str. Anunț de atribuire: Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrările aferente obiectivului de investiții PT + Execuție fântână ornamentală Piața Bălcescu" Anunț rezultat concurs de soluții: Servicii de întocmire a documentației tehnico-economice - „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu” Atribuire executie lucrari „Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe: Aleea F.C. Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, Str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal Averescu, str. Învățătorului” - Cod SMIS: 11692