Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul ”Reabilitare fațadă și șarpantă (toate fațadele)” Colegiul I.C. Brătianu din Timișoara, P-ța Huniade, nr. 2