Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție: ”PT+Execuție Fântână Ornamentală Selgros”