Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții – ”Modernizare și Extindere b-dul Sudului”