Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind Servicii de întocmire Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: ”Expropriere și amenajarea spațiului verde de pe strada Kiriac”