Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare (SF) aferente obiectivului de investiții ”Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului), str. Iosif Sârbu”