Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunțuri de atribuire 2020

Anunt atribuire privind Furnizare “Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru unități de învățământ din municipiul Timișoara” Anunț de atribuire privind acord-cadru servicii de Colectare, transport, depozitare/valorificare a deșeurilor vegetale și a deșeurilor din construcții Anunț de atribuire privind Actualizarea și întreținerea Sistemului Informatic Geografic de administrare a Primăriei Municipiului Timișoara (inclusiv realizare ortofotoplan) Anunț de atribuire privind Asisitență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea str. Grigore Alexandrescu, tronson Calea Torontalului - Calea Aradului” Anunț de atribuire privind Contract servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipi Anunț de atribuire privind Execuția lucrărilor (PT+execuție) aferent obiectivului de investiții ”Execuție fântână ornamentală - Iuliu Maniu”, CAN 1030456/26.03.2020 Anunț de atribuire privind Execuția lucrărilor (PT+execuție) aferent obiectivului de investiții ”Execuție fântână ornamentală - Piața Bălcescu”, CAN 1030754/23.03.2020 Anunț de atribuire privind Execuția lucrărilor (PT+execuție) aferent obiectivului de investiții ”Execuție fântână ornamentală - Piața Praktiker”, CAN 1030960/26.03.2020 Anunț de atribuire privind Execuția lucrărilor (PT+execuție) aferent obiectivului de investiții ”Execuție fântână ornamentală - Selgros”, CAN 1030961/26.03.2020 Anunț de atribuire privind Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții ,,Modernizare și extindere la 4 benzi str. Mareșal C-tin Prezan (Lidia) - Venus" Anunț de atribuire privind Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Execuție fântână ornamentală - Iulia Maniu”, CAN nr. 1030756/23.03.2020 Anunț de atribuire privind Execuție lucrări suplimentare (proiect+execuție) la obiectivul de investiție ”Extindere și reabilitare imobil V. Alecsandri nr. 1”, CAN 1029109/15.02.2020 Anunț de atribuire privind Furnizare echipamente IT (3 loturi): LOT 1-2 videoproiectoare, LOT 2 - 80 de surse de alimentare neîntreruptibile (UPS), LOT 3 - un televizor color, pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Furnizare sirene electronice de putere 1200W pentru sistemul de înștiițare-alarmare - 7 bucati, instalare, punere in functiune Anunț de atribuire privind Lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea str. Grigore Alexandrescu, tronson Calea Torontalului - Calea Aradului" Anunț de atribuire privind Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara Anunț de atribuire privind Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațada Școlii Gimnaziale nr. 25 - Lot 2, Timișoara str. Cosminului nr. 42 Anunț de atribuire privind Servicii actualizare program legislativ pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunt de atribuire privind Servicii de întocmire „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladire internat - Colegiul de Silvicultură și Agricultură ”CASA VERDE” – Timisoara, Str. Aleea Padurea Verde nr. 5” Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică de specialitate din partea dirigintelui de șantier pentru obiectivul de investiții “REFUNCȚIONALIZARE CLĂDIRE DIN FUNCȚIUNE DE SPITAL DE DERMATOLOGIE ÎN CLĂDIRE Anunț de atribuire privind Servicii de cazare pentru persoanele aflate în carantină - Lot 11, nr. CAN 1033983/21.05.2020​​ Anunț de atribuire privind Servicii de cazare pentru persoanele aflate în carantină - Lot 8, CAN 1033980/21.05.2020 Anunț de atribuire privind Servicii de cazare pentru persoanele aflate în carantină – Lot 2 Anunț de atribuire privind Servicii de întocmire documentație pentru avizare și autorizare ISU, clădiri școală cu clasele I-IV, nr. 11, Timișoara, str. Războieni, nr. 2 Anunt de atribuire privind Servicii de întocmire ”Documentație tehnică pentru conformare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Liceul Teoretic Nikolaus Lenau” Timisoara Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiție ”Amenajare autostradă pentru biciclete în Municipiul Timișoara, pe relația E-V, respectiv pe relația N-S”, faza SPF Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiții ”SF+PT Amenajare zona Torac - Rudolf Walter - Canal Bega” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare aferente obiectivului de investitii ”SF+PT M16a. Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a” Anunț de atribuire privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții Expertiza +DALI+ PT Realizare șarpantă, Reabilitare termică corp școală Colegiul Național &# Anunț de atribuire privind Servicii de ”Expertizare + DALI + PT reabilitare termică, acoperiș și fațadă la Liceul Pedagogic Carmen Sylva, b-dul C.D. Loga nr. 45 Timișoara” Anunț de atribuire privind Servicii Expertiză + DALI refuncționalizare corp clădire internat, Timișoara str. V. Babeș nr. 22 Anunț de atribuire privind Servicii întocmire documentație pentru avizare și autorizare ISU, clădiri Liceul Teoretic ”William Shakespeare”, str. Moise Nicoară Anunț de atribuire privind Upgrade licență antivirus pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunt de atribuire privind “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic. N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 22-30” Anunț de atribuire privind ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezindențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Aleea F.C. Ripensia, b-dul Corneliu Coposu, str. Surorile Marti Anunț de atribuire privind ”Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficien Anunț de participare privind Contract servicii de proiectare aferente obiectivului de investiții "SF+PT - Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală și platforma de garare pentru autobuze elec Anunț de participare privind Contracte de execuție lucrări aferentproiect:“îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termicăa blocurilor de locuințe: zona Dambovita I" Anunț de participare privind Servicii de proiectare „SF - Amenajare teren de fotbal în Timișoara, str. Mircea cel Batran, nr. 114” Anunțuri de atribuire privind Furnizare echipamente IT (2 loturi): LOT 3 - 2 computere desktop tip sistem All in One PC și accesoriile periferice aferente, LOT 5 - Tablet PC, prin procedura de licitație deschisă Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ”Execuție fântâni forate în Municipiul Timișoara”