Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind Execuția lucrărilor (PT+execuție) aferent obiectivului de investiții ”Execuție fântână ornamentală – Iuliu Maniu”, CAN 1030456/26.03.2020