Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind Execuția lucrărilor (PT+execuție) aferent obiectivului de investiții ”Execuție fântână ornamentală – Piața Bălcescu”, CAN 1030754/23.03.2020