Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică de specialitate din partea dirigintelui de șantier pentru obiectivul de investiții “REFUNCȚIONALIZARE CLĂDIRE DIN FUNCȚIUNE DE SPITAL DE DERMATOLOGIE ÎN CLĂDIRE