Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Cumpărări directe în desfășurare și/sau Contractate – SAP 2018

Anunț de cumpărare directă privind Servicii de campanii de publicitate din cadrul proiectului: ”Promovarea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etică și integritate în activitate Anunț de cumpărare directă privind Servicii de consultantă pentru managementul extern de implementare a proiectului Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică” Anunț pentru achiziție directă privind Echipamente pentru Stadionul de Rugby ”Gheorghe Rascanu” Timișoara Anunț privind achiziție directă privind Servicii de preluare, neutralizare și distrugere în condiții ecologice rezultate din activitatea desfășurată la Grădina Zoologică a Municipiului Timișoara Anunț privind Achiziție directă Servicii consultanță în vederea contractării unei finanțări rambursabile de maxim 100 milioane RON Anunț privind achiziție Set cauciucuri și senzori TPMS Anunț privind Asigurări de viață de grup nominal pentru voluntarii din cadrul formațiunii de intervenție rapidă pe bază de voluntariat SALVO Anunț privind cumpăare directă pentru Achiziționarea serviciilor de audit energetic -”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor: Aleea FC Ripensia, b-dul Corneliu Copo Anunț privind Cumpărare directă de Servicii de analiză bacteorologică a apei pentru Complexul Sportiv Bega - 3 determinări Anunț privind cumpărarea directă pentru achiziționarea serviciilor de informare și publicitate din cadrul proiectului ”Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara”, cod SIPOCA 482 Cod S Anunț privind Servicii de analiză bacteriologică a apei pentru Complexul Sportiv Bega Anunț privind Servicii de informare și publicitate pentru ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: Zona Dâmbovița I” Anunț privind Servicii de preluare, neutralizare și distrugere în condiții ecologice rezultate din activitatea desfășurată la Grădina Zoologică a Municipiului Timișoara Anunț privind Servicii informare, publicitate proiect Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe str. Aleea F.C. Ripensia, Bd. C. Coposu, Surorile Mart Anunț publicitar pentru achiziție directă privind Servicii veterinare pentru Grădina Zoologică a Municipiului Timișoara Anunț publicitar privind achiziția serviciilor având ca obiect: audit energetic întocmit la finalul lucrărilor de intervenții, pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a b Anunț publicitar privind achiziție directă Servicii topo cadastrale de identificare și actualizare date imobil și prima înscriere - suprafețe fond forestier Anunț publicitar privind achiziționare servicii audit financiar din cadrul proiectului “Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara" Anunț publicitar privind Achiziționarea materialelor consumabile/birotică din cadrul proiectului: ”Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al municipiului Timișoara” Anunț publicitar privind Achiziționarea serviciilor asigurare masa, coffee-break și alte activități pentru promovarea proiectului ”Rediscover, expose and ex ploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region Anunț publicitar privind consultanta pentru managementul extern de implementare a poiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe strazile: Aleea F.C. Ripensi Anunț publicitar privind Furnizare materiale consumabile/birotică: ”Promovarea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etică și integritatea administrației publice locale” Anunț publicitar privind Furnizare medicamente Anunț publicitar privind Prestarea de lucrări și servicii necesare înhumării și întreținerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timișoara situate în str. Rusu Șirianu, Calea Șagului și Calea Buziașului Anunț publicitar privind Servicii consultanță pentru managementul extern de implementare proiect ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențialn prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Dâm Anunț publicitar privind Servicii de analiză bacteorologică a apei pentru Complex Sportiv Bega Timișoara Anunț publicitar privind Servicii de audit financiar din cadrul proiectului: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Aleea F.C. Rip Anunț publicitar Servicii de audit energetic întocmit la finalul lucrărilor de intervenții, pentru proiectul ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinț