Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Cumpărări directe în desfășurare și/sau Contractate – SAP 2020

Anunț de publicitate privind Servicii asistență tehnică de specialitate prin dirigenție de șantier pentru proiectul) îmbunătățirea eficienței energetic în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de lo Anunț de publicitate privind Servicii de verificare tehnică a documentației pentru proiectul „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe” R Anunț publicitar Furnizare medicamente pentru dotarea cabinetelor de medicină generală din cadrul grădinițelor, unităților de învățământ si a cabinetelor stomatologice, ADV 1132601 Anunt publicitar pentru "Furnizare carburanti auto pe baza de card pentru cinci autoturisme din dotarea Primariei Mun. Timisoara" Anunț publicitar pentru achiziția serviciilor de AUDIT FINANCIAR pentru proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizicăși Balneologie Timiș Anunt publicitar prin Achiziție directă - servicii de verificare tehnică a documentației din cadrul proiectului: “Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - Construire centru multifuncți Anunt publicitar prin Achizitie directa-servicii de audit financiar pt proiectul: “Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara-Construire centru multifuncțional” cod SMIS 121017 Anunt publicitar prin Achizitie directa-servicii de verificare tehnică a documentației din cadrul proiectului: “Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara-Construire centru multifuncțional̶ Anunț publicitar privind Achiziție indemnizație de cazare (conform Hot. Nr 201/18.03.2020 actualizată prin H.G. nr. 269/2.04.2020) pentru persoanele carantinate în containerele Primariei Municipiului Timișoara Anunț publicitar privind Achiziție indemnizație de cazare pentru personalul medico-sanitar din unitățile sanitare aflate în subordinea Primariei municipiului Timișoara carantinate în locațiile oferite cu titlu gratuit Anunț publicitar privind achiziționarea serviciile de organizare evenimente - 3 ateliere locale de învățare cu Grupul Stakeholderilor în cadrul proiectului proiectului PGI06047 „ECoC- SME” Anunț publicitar privind Achiziționarea serviciilor de cazare pentru persoanele aflate în carantină - COVID 19, nr. ADV1139312/02.04.2020 Anunț publicitar privind Achiziționarea serviciilor hoteliere pentru personalul din sistemul public sanitar aflat în subordinea autorității administrației publice locale, nr. ADV1139341/02.04.2020 Anunț publicitar privind Consultanță pentru management extern ”îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial, străzile: str. Kiriac nr. 2/2A, Intrarea Sepia nr. 10”, cod SMIS 121401 Anunț publicitar privind Consultanta pentru management extern - proiect Cod SMIS 121401 Anunț publicitar privind Diriginti pentru proiect SMIS 119739 "Imbunatatirea eficientei energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocului de locuinte str. Splaiul Nicolae Titulescu nr.10 A” Anunț publicitar privind Furnizare carburanți Anunț publicitar privind Furnizare carburanti pe baza de card pentru cinci autoturisme din dotarea Primăriei Municipiului Timișoara Anunț publicitar privind Furnizare medicamente pentru dotarea cabinetelor de medicină generală din cadrul grădinițelor, unităților de învățământ și a cabinetelor stomatologice Anunt publicitar privind Furnizare „Produse farmaceutice, medicamente, vaccinuri, consumabile medicale la Grădina Zoologică Timișoara”, nr. ADV1147237 Anunț publicitar privind Întreținere carusel cu cai - model Marry Go Round - 22 locuri, 14 figurine, din Parcul Copiilor ”Ion Creangă” Anunț publicitar privind întreținere carusel cu cai din Parcul Copiilor ”Ion Creangă” Anunț publicitar privind Întreținere și service utilaje și echipamente tehnologice - ascensoare și platforme pentru persoane cu dizabilități pentru Primăria Municipiului Timișoara și clădirea Incuboxx, RSVTI și Anunț publicitar privind Servicii de auditare financiara externa din cadrul proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din Cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii social Anunt publicitar privind Servicii de Informare si publicitate pentru proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara, COD SMIS 126376 Anunț publicitar privind Servicii de realizare „Studiu geotehnic aferent obiectivului : Construire baza sportiva TIP 1, str. Costica Radulescu, nr. 6, Timisoara, jud. Timis” Anunț publicitar privind Servicii de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timisoara Anunț publicitar privind Servicii de verificare tehnică a documentației pentru investiția ”Construcție clădire cu destinația creșă str. Cocea”, cod SMIS 2014: 125504/10.03.2020 Anunt publicitar privind Servicii de verificare tehnică a documentației pentru proiectul „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe” – cod S Anunt publicitar privind servicii de verificare tehnică a documentației pentru proiectul-“Constructie cladire cu destinatia cresa Str.Cocea“, cod SMIS 2014+:125504 Anunț publicitar privind Servicii de verificare tehnică din cadrul proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate Str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără ca Anunț publicitar privind Servicii de verificare tehnică pentru investiția ”Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț”, cod SMIS 121017 Anunț publicitar privind Servicii verificare tehnica a documentatiei pentru proiectul „Reabilitarea, extinderea si dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente” – cod SMIS 126783 Anunt publicitar privind serviciile de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic pentru obiectivul „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu”, cod SMIS 129105 Anunț publicitar privind verificare tehnică a documentației din cadrul proiectului cod SMIS 121017 Anunț publicitar privind Verificare tehnica proiect SMIS 121016 Regenerare Fizică, Economică și Socială a Zonei Marginalizate str. Polonă din Cartierul Freidorf - Construire Centru Multifuncțional de Tip Servicii Sociale Fără Cazare Anunț publicitar privind Verificare tehnica pt. proiect SMIS 121016 „Regenerare Zonă Marginalizată din Cartierul Freidorf”, nr. anunț ADV1144003/04.05.2020 Anunț publicitar privind Verificare tehnica pt.proiect „Regenerare Fizică, Economică și Socială a Zonei Marginalizate str. Polonă din Cartierul Freidorf - Construire Centru Multifuncțional de Tip Servicii Sociale Fără Cazare”, cod SMIS 12 Anunt publicitar privind Verificare tehnicăproiect SMIS 121016 „Regenerare Fizică, Economică și Socială a Zonei Marginalizate str. Polonă din Cartierul Freidorf - Construire Centru Multifuncțional de Tip Servicii Sociale Fără Cazare” Anunț publicitar privind “Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara-Construire centru multifuncțional” cod SMIS 121017 Anunț publicitar privind „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. UNGUREANU” - COD SMIS2014+: 129105 Anunț publicitar privind „Regenerare Fizică, Economică și Socială a Zonei Marginalizate str. Polonă din Cartierul Freidorf - Construire Centru Multifuncțional de Tip Servicii Sociale Fără Cazare”, cod SMIS 121016 Anunt publicitar Servicii verificare tehnica a documentatiei pentru proiectul „Reabilitarea, extinderea si dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente” – cod SMIS 126783 Anunț publicitar „Regenerare Fizică, Economică și Socială a Zonei Marginalizate str. Polonă din Cartierul Freidorf - Construire Centru Multifuncțional de Tip Servicii Sociale Fără Cazare”, cod SMIS 121016