Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de concesionare privind Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara Anunt de participare - servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru executia lucrarilor de Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Gimnaziale 25 - Lot 2” Anunț de participare Furnizare ”Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru unități de învățământ din Municipiul Timișoara” Anunț de participare privind Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 18 m, Brașpv, cod SMIS 128114 Anunț de participare privind Achiziție sirene electronice de putere 1200 W pentru sistemul de înștiințare-alarmare-7 bucăți, instalare, punere în funcțiune Anunț de participare privind Amenajare autostradă pentru biciclete în Municipiul Timișoara, pe relația E-V, respectiv pe relația N-S, faza SPF Anunț de participare privind Asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii "Modernizarea str. Grigore Alexandrescu, tronson Calea Torontalului- Calea Aradului" Anunt de participare privind atribuirea contractului de furnizare „Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 6 săli de clasă pentru Liceul Teologic Ortodox Antim Ivireanul Timișoara” Anunț de participare privind Audit energetic Reabilitare acoperiș la corp Sala Festivă Colegiul CD Loga, b-dul CD Loga nr. 37 Anunț de participare privind Contract servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru - Reabilitare loc de joacă cu teren beton existent în loc de joacă cu suprafața sintetică teren baschet/streetball - inc Anunț de participare privind Diriginți de șantier pentru Extindere și modernizare ansamblu construit la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie dr. V. Babeș Anunț de participare privind Execuția lucrărilor (PT+execuție) aferent ”Execuție fântână ornamentală - Iuliu Maniu” Anunț de participare privind Execuția lucrărilor (PT+execuție) aferentă obiectivului ”Execuție fântână ornamentală - Lipovei” Anunț de participare privind Execuție fântână ornamentală - Iuliu Maniu Anunț de participare privind Execuție fântână ornamentală - Lipovei Anunț de participare privind Execuție fântână ornamentală - Praktiker Anunț de participare privind Execuție fântână ornamentală - Selgros Anunț de participare privind Execuție fântână ornamentală -P iața Bălcescu Anunț de participare privind Execuție lucrări proiect ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe”, SMIS 116928 Anunț de participare privind Execuție lucrări proiect ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor, străzile: Aleea FC Ripensia, etc”, SMIS 116928 Anunț de participare privind Execuție podeț canal desecare CCP263 str. D. Dinicu Anunt de participare privind Execuție podeț canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg Anunț de participare privind Execuție podeț canal desecare CCP263 str. Neajlov Anunț de participare privind Expertiza + DALI + PT pentru Realizare șarpantă, reabilitare corp școală Liceul de Arte Plastice Timișoara, str. Lorena nr. 35 Anunț de participare privind Expertiza +DALI pentru Reabilitare acoperiș la Liceul Teoretic JL Calderon Anunț de participare privind Expertiză - Refuncționalizare și reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie, Timișoara Anunț de participare privind Extindere și modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. V. Babeș, etapa I Anunț de participare privind Furnizare echipamente IT (2 loturi): Lot 3 - 2 computere desktop, Lot 5 - 5 Tablet PC Anunț de participare privind Furnizare echipamente IT (3 loturi) pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunț de participare privind Furnizare echipamente IT: LOT 3 - 3 computere desktop tip sistem All in One PC și accesoriile periferice aferente Anunț de participare privind Furnizare echipamente medicale LOT 7 pentru proiectul ”Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgentă pentru Copii ”Louis Turcanu Timisoara”, Cod SMIS 121198 Anunț de participare privind Furnizare Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru unități de învățământ din municipiul Timișoara Anunț de participare privind furnizare ”Produse animaliere pentru hrana animalelor din colecția Grădinii Zoologice Timișoara” Anunț de participare privind furnizare ”Produse cerealiere, furajere, panificație și patiserie pentru hrana animalelor din colecția grădinii Zoologice Timișoara” Anunț de participare privind Intretinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spatiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joaca si canisitelor, taieri de corectie, elagare si defrisare arbori de pe domeniul public al Municipiului Timisoar Anunț de participare privind Lucrări aferente obiectivului de investiții: REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „DACIA” Anunț de participare privind Lucrări aferente obiectivului ”Realizarea drumurilor de legătură și a utilităților aferente, între str. Popa Șapcă, Calea Aradului și str. Oituz” Anunț de participare privind Lucrări aferente ”Modernizarea str. Grigore Alexandrescu, tronson Calea Torontalului-Calea Aradului” Anunț de participare privind Lucrări de execuție aferente obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidential prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Oglinzilor nr. 16 - Anunț de participare privind Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiție: “Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit, bazin de înot în aer liber, terenuri de tenis, teren multifuncțional, alte amenajari interioare & Anunț de participare privind Lucrări de execuție pentru ”Refuncționalizare clădire din funcțiune de spital de dermatologie în clădire cu funcțiune de spațiu multicultural, str. Mărășești 5 Anunț de participare privind lucrări de reabilitare ”Retehnologizarea sistemului centralizat Etapa II”, cod SMIS 127006 - Lot 1, Lot 2 Anunț de participare privind Modernizare și extindere la 4 benzi str. Mareșal Constantin Prezan (Lidia)-Venus Anunț de participare privind Proiectare Amenajare parc pe Bulevardul Dâmbovița Anunț de participare privind proiectare Reparații capitale clădiri, str. Crișan nr.21-23 Anunț de participare privind Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara Anunț de participare privind Reabilitare linii de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseul 4 - b-dul Cetății Anunț de participare privind Reabilitare loc de joacă cu suprafață sintetică teren baschet/streetball - incintă parc Frații Constantin - str. Uzinei Anunț de participare privind Reabilitare loc de joacă str. Uzinei” Anunț de participare privind Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timisoara Anunț de participare privind Reparații capitale clădiri și împrejmuire pe amplasamentul situat în Timișoara, str. Crișan nr. 21-23 Anunț de participare privind Servicii complexe de comunicații pentru Primăria Municipiului Timișoara Anunț de participare privind Servicii de aistență tehnică pentru Rufuncționalizare clădire spital cu funcțiune de Spațiu Multicultural”, str. Mărășești nr.5 Anunț de participare privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier - ”Reparații și întreținere a imobilelor deținute sau aflate în administrarea municipiului Timișoara Anunț de participare privind Servicii de asistenta tehnica de specialitate:“Reabilitare fatada si înlocuire tâmplarie exterioara la corp cladire Primaria Municipiului Timisoara din B-dul C.D. Loga, nr.1” Anunț de participare privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții “Reparații capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii “Louis Țurcanu”, din Timiș Anunț de participare privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru ”Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii și a spațiilor adiacente clădirii Liceului Nicoale Lenau” Anunț de participare privind Servicii de asistență tehnică ”Execuție fântâni forate în Municipiul Timișoara” Anunț de participare privind Servicii de întocmire documentație pentru avizare și autorizare ISU, clădiri Școala cu clasele I-IV nr. 11, str. Războieni nr. 2 Anunț de participare privind Servicii de întocmire Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ”Extindere iluminat public, str. Radu Tudoran, Calea Dorobanților Anunț de participare privind Servicii de intocmire ”Documentație pentru avizare și autorizare siguranță la incendii la Sala Polivalentă ”Constantin Jude”(Olimpia), Aleea FC Ripensia nr.11” Anunț de participare privind Servicii de proiectare - “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic. N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 22-30” Anunț de participare privind Servicii de proiectare - ”SF+PT Amenajare zona Torac - Rudolf Walter - Canal Bega” Anunț de participare privind Servicii de proiectare .SF - Realizare anexe sportive la teren rugby, inclusiv utilități, în Timișoara, Str. Pictor Aman, Nr. 11" Anunț de participare privind Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiții ”SF+PT M16a. Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete-etapa II-a” Anunț de participare privind Servicii de proiectare pentru Reabilitare Grădinița cu program prelungit nr.5, Timișoara, str. Canal Bega nr. 1 Anunț de participare privind servicii de proiectare reabilitare Colegiul Tehnic ”Electrotimiș”, str. Matei Milo, nr. 2/a Anunț de participare privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului DALl+PT+DTAC Reabilitare la GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, NR. 5", situată în Timișoara, Str. Canal Bega, nr. 1 Anunț de participare privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiții Expertiza +DALI+ PT Realizare șarpantă, Reabilitare termică corp școală Colegiul Anunț de participare privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru ”Expertiză+DALI Reabilitare la Școala Generală nr. 19-corp clădire str. Avram Iancu nr.8” Anunț de participare privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului: "AUDIT ENERGETIC + DALl + PT" pentru reabilitare termică Gradinița cu program prelungit nr. 6, situată în Timișoara, str. Ismail, Anunț de participare privind servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului: ”AUDIT ENERGETIC+DALI+PT” pentru Reabilitare termica Gradinita cu program prelungit nr.6 Anunț de participare privind Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului: ”AUDIT ENERGETIC+DALI+PT” pentru reabilitare termica Gradinita cu program prelungit nr.6, situata în Timisoara, str. Ismail, nr. 17 Anunț de participare privind Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru ”DALI+PT+DTAC Reabilitare la Grădinița nr. 5” str. Canal Bega, nr. 1 Anunț de participare privind Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru ”Expertiză + DALI Reabilitare Școala Generală nr. 19” Anunț de participare privind Servicii de proiectare și asistență tehnică ”Reabilitare termică Colegiul Național ”Ana Aslan”, b-dul Revoluției, nr.15/A Anunț de participare privind Servicii de proiectare ”Extindere iluminat public în parcare str. Siemens-Calea Buziașului” Anunț de participare privind Servicii de proiectare ”Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97” Anunț de participare privind Servicii de verificare a proiectului pentru obiectivul de investiție ”SF+PT Centru Multifuncțional Kuncz” Anunț de participare privind Servicii de verificare a proiectului pentru obiectivul SF+PT Centru Multifunctional Kuncz" (Lot 2) Anunț de participare privind Servicii de verificare a proiectului pentru obiectivul ”DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf Timiș, Piața Victoriei nr.7” Anunț de participare privind Servicii de verificare proiect ”DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf Timiș, Piața Victoriei, nr.7” Anunț de participare privind Servicii de verificare tehnică - ”Reabilitare construcții, instalații și utilități clădire școală Colegiul Tehnic ”Emanuil Ungureanu” Anunț de participare privind Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului ”Reabilitare construcții, instalații și utilități clădire școală Colegiul Tehnic ”Emanuil Ungureanu” Anunț de participare privind Servicii de verificare tehnică ”Reabilitare construcții, instalații și utilități clădire școală Colegiul Tehnic ”Emanuil Ungureanu” Anunț de participare privind Servicii de verificare tehnică ”Zonă sportivă și de agrement, Calea Șagului”, str. Paul Constantinescu Anunț de participare privind Servicii Expertiză + DALI refuncționare și reabilitare corp clădire internat, Timișoara str. V. Babeș nr. 22 Anunț de participare privind Servicii întocmire documentație avizare și autorizare ISU, clădiri Liceul Teoretic ”William Shakespeare” Anunț de participare privind Servicii întocmire Expertiză tehnică, Expertiza PSI (analiza riscului și scenariului de securitate la incendiu) + AE + DALl + PT + DTAC intabulare extindere refuncționalizare clădire gradiniță program săptă Anunț de participare privind Servicii pentru Întocmire documentație pentru avizare și autorizare ISU, clădire internat - Colegiul de Silvicultură și Agricultură "CASA VERDE" – Timișoara, Str. Aleea Padurea Verde nr. 5" Anunț de participare privind Servicii proiectare pentru ”SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea” Anunț de participare privind Servicii topo-cadastrale pentru imobile proprietatea Municipiului Timișoara, având categoia de folosință pădure Anunț de participare privind Servicii ”DALI+PT Reabilitare și extindere pe verticală P+1E a imobilului situat în str. Brediceanu nr. 37 A și refuncționalizare în cresă” Anunt de participare privind Servicii ”Expertizare+DALI+PT reabilitare termică, acoperiș și fațadă la Liceul Pedagogic Carmen Sylva, b-dul CD Loga nr. 45 Anunț de participare privind servicii: Colectare, transport, depozitare/valorificare a deșeurilor vegetale și a deșeurilor din construcții abandonate pe domeniul public al Municipiului Timișoara Anunț de participare privind SF Amenajare Inel IV Calea Sever Bocu - Str. Armoniei Anunț de participare privind supervizarea proiectului ”Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pe Anunț de participare privind ”Execuție podeț canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg” Anunț de participare privind ”Extindere iluminat public str. Radu Tudoran și Calea Dorobanților Anunț de participare privind ”Extindere și reabilitare imobil V. Alecsandri nr. 1” Anunț de participare privind ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Dâmvovița I”, Cod SMIS 117520, 5 loturi Anunț de participare privind ”Îmbunătățirea eficienței energetice prin reabilitarea termică a blocurilor - Aleea FC Ripensia”, SMIS 116928 Anunț de participare privind ”Reabilitare termică bloc b-dul Corneliu Coposu, nr. 18, bl. P5”, Cod SMIS: 116928 Anunț de participare privind ”Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 123184 Anunț de participare privind ”Retehnologizare sistem centralizat de termoficare din municipiul Timișoara, Etapa II”, Cod SMIS 127006 Anunț de participare privind ”Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara - Etapa II”, cod SMIS 127006 Anunț de participare privind ”Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara” Anunț de participare privind „REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”, str. C. Porumbescu nr. 2, Piata N. Balcescu nr. 7-8 Anunț de participare Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare imobil Cinematograf Victoria”, Str. C. Porumbescu nr. 2, Piata N. Balcescu nr. 7-8, Timisoara " Anunt de participare Servicii de proiectare aferente obiectivului de investitii SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea Anunț de participare Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Audit Energetic+DALI+PT Reabilitare acoperis la corp Sala festiva Colegiul CD Loga”- situat în Timisoara, B-dul C. Anunț de participare Servicii de verificare a proiectului pentru obiectivul de investitie „DALI+PT Reabilitare Imobil Cinematograf Timis, Piata Victoriei, nr. 7, Timisoara” Anunț de participare simplificat Furnizare ”Set tomograf pentru evaluarea sănătății arborilor” Anunț de participare simplificat privind Execuție lucrări aferente proiect "Grădinița PP33 - Extindere grădinița existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent" Cod SMIS 121232 Anunț de participare simplificat privind Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent Anunț de participare simplificat privind Furnizare echipamente - sistem de filtrare, dozare-control și încălzire a apei la bazinul de înot din cadrul Complexului Sportiv Bega Anunț de participare simplificat privind servicii de întreținere carusel cu cai - model Mary go round - 22 locuri, 14 figurine Anunț de participare simplificat privind Servicii de întreținere carusel cu cai – model Marry go round – 22 locuri, 14 figurine Anunț de participare simplificat privind ”Grădinița PP33-Extindere grădiniță existentă în regim de înălțțime P+1E+M””, SMIS 121232 Anunț de participare simplificat “Întreținere carusel cu cai – model Marry go round – 22 locuri, 14 figurine, număr fabricație MGR0013/2012, autorizat CNCIR cu nr.4388/30.04.2014 din Parcul Copiilor Ion Creangă” Anunț de participare simplificat ”Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: str.Oglinzilor nr.16-18; str.Ghe.Lazar nr.36; Intr.I.Simu nr.12,bl.8C”Cod SMIS 121240 Anunț de participare ”Documentație tehnică pentru conformare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Liceul Teoretic Nikolaus Lenau” Anunt participare privind Lucrari aferente obiectivului de investii „Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre Str. Popa Sapca, Calea Aradului si Str. Oituz” Anunt participare privind „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Sectie Chirurgie – Ortopedie Pediatrica si ATI care apartin de Spitalul Clinic de Urgenta L. TURCANU, str. I.Nemoianu nr.2” Executia lucrarilor aferente obiectivului de investiții:”Reparații capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgențe pentru copii ”Louis Țurcanu” din Timișoara”