Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare privind ”Extindere iluminat public str. Radu Tudoran și Calea Dorobanților

Anunț de participare privind ”Extindere iluminat public str. Radu Tudoran și Calea Dorobanților”


Documentația de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunț de participare nr. CN1017865/20.12.2019