Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare privind Lucrări de execuție pentru ”Refuncționalizare clădire din funcțiune de spital de dermatologie în clădire cu funcțiune de spațiu multicultural, str. Mărășești 5