Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Bugetul local pe 2018

HCL 76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

HCL 421/13.09.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

HCL 474/25.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

HCL 483/19.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

HCL 556/30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

Bugetul ordonatorilor terțiari de credite din subordinea Municipiului Timișoara pentru anul 2018

Bugetul ordonatorilor terțiari de credite din subordinea Municipiului Timișoara pentru anul 2018 – HCL 644/03.12.2018

Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli – la data de 31.12.2018

Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, secțiunea de funcționare – la data de 31.12.2018

Contul de execuție al bugetului local – venituri, secțiunea de funcționare – la data de 31.12.2018

Contul de execuție al bugetului local – venituri – la data de 31.12.2018

Contul de execuție al creditelor interne  – la data de 31.12.2018

Detalierea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local – secțiunea de funcționare – la data de 31.12.2018

Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local – cheltuieli – la data de 31.12.2018

Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local – venituri, secțiunea de funcționare  – la data de 31.12.2018

Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local – venituri – la data de 31.12.2018