Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Bugetul local pe 2019

Hotararea Consiliului Local 248/07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

Hotararea Consiliului Local 386/25.07.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

Hotararea Consiliului Local 428/09.09.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

Hotararea Consiliului Local 504/02.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

Bugetul ordonatorilor terțiari de credite din subordinea Municipiului Timișoara pentru anul 2019, sursa de finanțare buget local, aprobat prin HCL 248/07.05.2019

Hotararea Consiliului Local 539/25.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019


Bugetul ordonatorilor terțiari de credite din subordinea Municipiului Timișoara pentru anul 2019, sursa de finanțare buget local, aprobat prin HCL 539/25.10.2019

Hotararea Consiliului Local 593/26.11.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

Hotararea Consiliului Local 814/23.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

Contul de execuție al Bugetului Local – Venituri – la data de 31.03.2019

Contul de execuție al Bugetului Local – Venituri – la data de 30.06.2019

Contul de execuție al Instituțiilor Publice – Cheltuieli – la data de 30.09.2019 – Anexa 7

Contul de execuție al 2 A- Administrația Locală – Finanțare integrală din Buget – Venituri – la data de 30.09.2019 – Anexa 12

Contul de execuție al 2 A- Administrația Locală – Finanțare integrală din Buget – Cheltuieli – la data de 30.09.2019 – Anexa 13

Cont de execuție venituri proprii – la data de 31.12.2019

Cont de execuție buget local – la data de 31.12.2019

Cont de execuție al bugetului de fonduri externe nerambursabile – la data de 31.12.2019

INDICATORI EXECUTIE BUGET LOCAL TRIM IV 2019