Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Bugetul local pe 2020

Hotarârea numarul 70 din 28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

Hotarârea numarul 138 din 31.03.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

Hotarârea numarul 132 din 31.03.2020 privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 200.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

Hotarârea numarul 93 din 27.03.2020 privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

Hotarârea numarul 92 din 27.03.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

Hotarârea numarul 142 din 27.04.2020 privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

Hotarârea numarul 140 din 27.04.2020 privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes

Hotarârea numarul 139 din 27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

Hotarârea numarul 186 din 18.05.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

Hotarârea numarul 175 din 18.05.2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2019

Hotarârea numarul 309 din 31.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2020

Hotarârea numarul 326 din 20.08.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

Bugetul ordonatorilor terțiari de credite din subordinea Municipiului Timișoara pentru anul 2020, sursa finanțării, bugetul local, aprobat prin HCL 70/28.02.2020

Bugetul ordonatorilor terțiari de credite din subordinea Municipiului Timișoara pentru anul 2020, sursa finanțării, bugetul local, aprobat prin DP 405/18.03.2020

Bugetul ordonatorilor terțiari de credite din subordinea Municipiului Timișoara pentru anul 2020, sursa finanțării, bugetul local, aprobat prin HCL 92/27.03.2020

Bugetul ordonatorilor terțiari de credite din subordinea Municipiului Timișoara pentru anul 2020, sursa finanțării, bugetul local, aprobat prin HCL 138/31.03.2020

Bugetul ordonatorilor terțiari de credite din subordinea Municipiului Timișoara pentru anul 2020, sursa finanțării, bugetul local, aprobat prin DP 513/13.04.2020

Bugetul ordonatorilor terțiari de credite din subordinea Municipiului Timișoara pentru anul 2020, sursa finanțării, bugetul local, aprobat prin HCL 139/27.04.2020

Bugetul ordonatorilor terțiari de credite din subordinea Municipiului Timișoara pentru anul 2020, sursa finanțării, bugetul local, aprobat prin HCL 186/18.05.2020

Bugetul ordonatorilor terțiari de credite din subordinea Municipiului Timișoara pentru anul 2020, sursa finanțării, bugetul local, aprobat prin HCL 226/07.07.2020

Bugetul ordonatorilor terțiari de credite din subordinea Municipiului Timișoara pentru anul 2020, sursa finanțării, bugetul local, aprobat prin HCL 309/31.07.2020

Hotarârea numarul 377 din 01.09.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

Hotarârea numarul 426 din 21.09.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

Hotarârea numarul 448 din 23.10.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, secțiunea dezvoltare – la data de 31.12.2020

Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, secțiunea de funcționare – la data de 31.12.2020

Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli – la data de 31.12.2020

Contul de execuție al bugetului local – venituri, secțiunea de dezvoltare – la data de 31.12.2020

Contul de execuție al bugetului local – venituri, secțiunea de funcționare – la data de 31.12.2020

Contul de execuție al bugetului local – venituri – la data de 31.12.2020

Contul de execuție al creditelor interne  – la data de 31.12.2020

Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local – cheltuieli – la data de 31.12.2020

Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local – venituri, secțiunea de dezvoltare  – la data de 31.12.2020

Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local – venituri, secțiunea de funcționare  – la data de 31.12.2020

Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local – venituri – la data de 31.12.2020