Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Bugetul local pe 2021

Hotarârea numarul 132 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2021

Bugetul ordonatorilor terțiari de credite din subordinea Municipiului Timișoara pentru anul 2021, sursa de finanțare buget local, aprobat prin HCL 132 din 22.04.2021