Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Buletin informativ Legea 544/2001

a) Acte normative privind funcționarea instituției

Legea 215/23 aprilie 2001 a administrației publice locale (actualizată, republicată)
Hotărârea Consiliului Local nr. 4/25.01.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara
Hotărârea Consiliului Local nr. 124/24.04.2007 privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara
Hotărârea Consiliului Local nr. 199/22.04.2008 privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara
Hotărârea Consiliului Local nr. 41/24.02.2009 privind mdificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara
Hotararea Consiliului Local 5/15.01.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara
Hotărârea Consiliului Local nr. 126/26.02.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiluilui Timisoara
Hotărârea Consiliului Local nr. 208/23.04.2013 privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara
Hotărârea Consiliului Local nr. 315/30.05.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara
Hotărârea Consiliului Local nr. 419/30.07.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara
Hotărârea Consiliului Local nr. 534/22.10.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara
Hotărârea Consiliului Local nr. 77/25.02.2014 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara
Hotararea Consiliului Local 581/09.12.2014 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara
Hotararea Consiliului Local nr. 194/08.05.2015 privind reorganizarea aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local nr. 467/30.10.2015 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara
Hotararea Consiliului Local 165/08.05.2017 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice

Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Organigrama și Statul de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției sau autorității publice:

Primar – Nicolae Robu

Viceprimar – Dan Diaconu

Viceprimar – Farkas Imre

Secretar – Șuli Caius

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public, conform Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara, nr. de tel 0256/408.440, adrese de e-mail: ciprian.nyari@primariatm.ro și adriana.boboiciov@primariatm.ro

d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice:
Adresa: B-dul C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030
Telefon: 0256-408300
Fax: 0256-490635
Call Center: 0256-969
Email:primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro

Program cu publicul:
Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (camera 12)
Luni, miercuri, joi, Vineri: 8.30 – 16.30
Marți: 8.30 – 18.30

Direcția Fiscală

e) Audiențe:
Primar NICOLAE ROBU – cabinet:

 • luni, de la ora 13,00

Viceprimar DAN DIACONU – cabinet:

 • joi, de la ora 11,00

Viceprimar FARKAS IMRE – cabinet:

 • marți, de la ora 12,00

Secretar ȘULI CAIUS – cabinet:

 • joi, de la ora 10,00

Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană, director Magdalena Nicoară, secretariat:

 • miercuri, de la ora 10,00

Direcția Edilitară, director CULIȚĂ CHIŞ, camera 127:

 • marți, între orele 10,00-12,00

Direcția de Mediu, director ADRIAN BERE-SEMEREDI, camera 303 B:

 • luni, de la ora 12,00

Serviciul Juridic, camera 14:

 • miercuri, de la ora 10,00

Serviciul Şcoli-Spitale, camera 1:

 • miercuri, de la ora 10,00

Biroul Sport-Cultură, șef birou MIHAI COSTA, camera 2:

 • marți, de la ora 11,00

Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, camera 230:

 • marți, de la ora 10,00

Înscrierea la audiențe se face la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (camera 12), telefon: 0256-408 426
Consultații de specialitate/Audiențe – fără programare, la direcțiile /seviciile de specialitate

f) Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

g) Programele și strategiile instituției publice:
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015-2020
Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014 – 2024
Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

h) Lista cuprinzând documentele de interes public:

i) Lista cuprinzând documentele produse și/sau gestionate conform legii:

i) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.

ART. 22 din Legea 544/2001

(1) In cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plîngere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.

(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

(3) Hotarîrea tribunalului este supusa recursului.

(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.

(5) Atît plîngerea, cat si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.