Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public

Dispoziția privind desemnarea persoanelor responsabile cu aplicarea Legii 544/2001

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public este dl. Nyari Ciprian Ştefan, consilier în cadrul Direcției Comunicare-Relaționare, în calitate de responsabil din partea Primăriei Municipiului Timișoara cu aplicarea Legii 544/2001 și gestionarea informațiilor publice primite de la persoane juridice, instituții publice, ONG-uri și mass-media.

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public este d-na. Boboiciov Adriana, consilier în cadrul Direcției Comunicare-Relaționare, în calitate de responsabil cu aplicarea Legii 544/2001 și gestionarea informațiilor publice primite de la persoane fizice.

Pentru mai multe informații puteți să sunați la nr. de tel 0256/408.440 sau să scrieți la adresele de e-mail: ciprian.nyari@primariatm.ro