Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Raportul Primarului pe anul 2015 conform organigramei Primăriei Municipiului Timișoara

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA DEZVOLTARE

DIRECȚIA TEHNICĂ

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL RESURSE UMANE

SERVICIUL JURIDIC

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
 
BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

BIROUL AUDIT

COMPARTIMENTUL DE CONTROL ŞI ANTIFRAUDĂ AL PRIMARULUI

DIRECȚIA DE MEDIU
 
DIRECȚIA COMUNICARE

BIROUL ŞCOLI-SPITALE

BIROUL SPORT-CULTURĂ

SERVICIUL PUBLIC ASISTENȚĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ TIMIŞOARA

COMPARTIMENT VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

BIROUL ADMINISTRATIV

COMPARTIMENT MONUMENTE

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE

BIROUL TEHNIC

BIROUL MONITORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE ŞI GESTIUNE SPAȚII PUBLICITARE

COMPARTIMENT SERVICII INFORMATICE ŞI DE COMUNICAȚII

COMPARTIMENT RELAȚIONARE CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI


DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ TIMIŞOARA

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECȚIA DE EVIDENȚA PERSOANEI TIMIŞOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST CU CANTINĂ SOCIALĂ TIMIȘOARA

CENTRUL DE ZI &quot PENTRU VOI&quot TIMIŞOARAINSTITUȚII CULTURALE:

TEATRUL MAGHIAR DE STAT &quot CSIKI GERGELY&quot TIMIŞOARA

TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIŞOARA

FILARMONICA &quot BANATUL&quot TIMIŞOARA

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARASPITALE:


SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE &quot VICTOR BABEŞ&quot TIMIŞOARA

 SOCIETĂȚI COMERCIALE:

AQUATIM S.A.

S.C. COLTERM S.A.

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

S.C. HORTICULTURA S.A.

S.C. PIEȚE S.A.

S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA


INCUBOXX