Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Raportul Primarului pe anul 2017 conform organigramei Primăriei Municipiului Timișoara

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA EDILITARĂ

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

SERVICIUL RESURSE UMANE

SERVICIUL JURIDIC

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

BIROUL AUDIT

COMPARTIMENTUL DE CONTROL ŞI ANTIFRAUDĂ AL PRIMARULUI

COMPARTIMENT RELATII LOCALE, REGIONALE SI NATIONALE

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ TIMIŞOARA

DIRECȚIA FISCALĂ

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE ANGAJATE CA ȘI CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

COMPARTIMENTUL GUVERNARE CORPORATIVĂ


SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII &quot LOUIS ȚURCANU&quot

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. &quot VICTOR BABEŞ&quot

DIRECȚIA DE MEDIU

DIRECȚIA COMUNICARE – RELAȚIONARE

TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIŞOARA

FILARMONICA &quot BANATUL&quot TIMIŞOARA

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SERVICIUL ȘCOLI – SPITALE

BIROUL SPORT – CULTURĂ

SERVICIUL PUBLIC CREȘE

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ

SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIŞOARA


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

TEATRUL MAGHIAR DE STAT &quot CSIKI GERGELY&quot TIMIŞOARA

COMPARTIMENT VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

BIROUL GESTIUNE POPULAȚIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZISECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

COMPARTIMENT MONUMENTE

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

BIROU LOGISTICĂ

BIROUL SALUBRIZARE

BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE

COMPARTIMENT SERVICII INFORMATICE

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CERCSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – POLUL DE CREȘTERE TIMIȘOARA

INCUBOXX