Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Raportul Primarului pe anul 2018 conform organigramei Primăriei Municipiului Timișoara

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI, PODURI, PARCAJE ȘI REȚELE UTILITARE

DIRECȚIA URBANISM

DIRECȚIA DEZVOLTARE

SERVICIUL RESURSE UMANE

SERVICIUL JURIDIC

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

BIROUL AUDIT

COMPARTIMENTUL DE CONTROL ŞI ANTIFRAUDĂ AL PRIMARULUI

COMPARTIMENT RELATII LOCALE, REGIONALE SI NATIONALE

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ TIMIŞOARA

DIRECȚIA FISCALĂ

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR


SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII &quot LOUIS ȚURCANU&quot

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. &quot VICTOR BABEŞ&quot

DIRECȚIA DE MEDIU

DIRECȚIA COMUNICARE – RELAȚIONARE

TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIŞOARA

FILARMONICA &quot BANATUL&quot TIMIŞOARA

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SERVICIUL ȘCOLI – SPITALE

BIROUL SPORT – CULTURĂ

SERVICIUL PUBLIC CREȘE

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ

SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIŞOARA


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

TEATRUL MAGHIAR DE STAT &quot CSIKI GERGELY&quot TIMIŞOARA

BIROUL  ADMINISTRATIV

COMPARTIMENT MONUMENTE

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

BIROUL LOGISTICĂ

BIROUL SALUBRIZARE

BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE

COMPARTIMENT SERVICII INFORMATICE

COMPARTIMENT RELAȚIONARE CU MINORITĂȚILE ETNICE

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CERC

COMPARTIMENT VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

BIROUL CONSTRUCTIISOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – POLUL DE CREȘTERE TIMIȘOARA