Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Raportul Primarului pe anul 2020 conform organigramei Primăriei Municipiului Timișoara

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI, PODURI, PARCAJE ȘI REȚELE UTILITARE

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

DIRECȚIA DEZVOLTARE

SERVICIUL RESURSE UMANE

SERVICIUL JURIDIC

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ PENTRU CULTURĂ

SERVICIUL RELAȚIONARE DIRECTĂ CU CETĂȚENII

BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

BIROUL AUDIT

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ TIMIŞOARA

DIRECȚIA FISCALĂ

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII ” LOUIS ȚURCANU”

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. ” VICTOR BABEŞ”

DIRECȚIA DE MEDIU

DIRECȚIA COMUNICARE – RELAȚIONARE

TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIŞOARA

TEATRUL MAGHIAR DE STAT ” CSIKI GERGELY” TIMIŞOARA

FILARMONICA ” BANATUL” TIMIŞOARA

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SERVICIUL ȘCOLI, SPITALE ȘI BAZE SPORTIVE

SERVICIUL PUBLIC CREȘE

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Partea I

Partea II

Partea III

BIROUL LOGISTICĂ

BIROUL SALUBRIZARE

BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE

BIROUL PROMOVARE CULTURALĂ ȘI TURISTICĂ

COMPARTIMENT UNITATEA DE DIGITALIZARE ASISTENȚĂ INFORMATICĂ

COMPARTIMENT RELAȚIONARE CU MINORITĂȚILE ETNICE

COMPARTIMENT VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

COMPARTIMENT ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

COMPARTIMENT CORP CONTROL ȘI ANTIFRAUDĂ

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CERC

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

AQUATIM S.A.

S.C. HORTICULTURA S.A.