Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Zonă rezidențială cu dotări și servicii publice”, Timișoara, str. Gărâna

Plan Urbanistic Zonal  ”Zonă rezidențială cu dotări și servicii publice”, Timișoara, str. Gărâna nr. top a1676/3/8/3, CF nr. 411617, proiectant B.I.A. Doina Benea, beneficiar Luncan Liviu și Luncan Mura

Planșe:

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 30.03.2017.

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția Urbanism – Compartiment Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 30.03.2017-08.04.2017, orele 8,30 – 10,30 (luni, miercuri, vineri); orele 8,30-10,30 si 14-16 (marti, joi).