Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Studii de oportunitate aprobate prin Aviz de Oportunitate – 2017

Studii de oportunitate aprobate prin Aviz de Oportunitate  –  2017

Aviz de oportunitate nr. 01/11.05.2017

Studiu de oportunitate – PUZ – „UEm – zona de mică producție, servicii de tip industrial și cvasiindustrial, comerț en-gros”,  DJ 592 CF 428286, nr. CAD 428286, Timisoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-000868/26.01.2017;         
– Certificatul de Urbanism nr. 2328/02.06.2016;   
– Amplasament lucrare:  DJ 592 CF 428286, nr. CAD 428286, Timisoara;
– Beneficiar: Abboud Mahomed, Al Aboud Ana-Sorina, Al Aboud Ana-Maria;
– Proiectant:  SC 2 ATIM PRO DESIGN SRL;
– Data anunțului: 01.09.2016;
– Perioada informare si consultare: 01.09.2016 – 10.09.2016.

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 02/11.05.2017

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 03/11.05.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  „Zonă de agrement și servicii aferente – AQUAPARK”,  Calea Buziașului – Plopi, Timisoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2016-018256/08.12.2016;         
– Certificatul de Urbanism nr.  4331/18.10.2016;  
– Amplasament lucrare:  Calea Buziașului – Plopi, Timisoara;
– Beneficiar: S.C. INTRUST TIM INVEST S.A.;
– Proiectant:  S.C. PILOT TEAM S.R.L.;
– Data anunțului: 28.11.2016;
– Perioada informare si consultare: 28.11.2016-06.12.2016.

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 04/11.05.2017
 
Studiu de oportunitate – PUZ – „Bloc de locuințe colective și dotări în regim de înălțime maxim D+P+5E+Er și parcaje”, str. Kiriac nr. 17A, CF 425325, CF 421396, Timisoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2016-018291/08.12.2016;
– Certificatul de Urbanism nr. 3405/18.08.2016;
– Amplasament lucrare: str. Kiriac nr. 17A, CF 425325, CF 421396, Timisoara;
– Beneficiar: S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.;
– Proiectant:  S.C. RD SIGN S.R.L.;
– Data anunțului: 22.11.2016;
– Perioada informare si consultare: 22.11.2016 – 01.12.2016.

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 05/11.05.2017

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 06/11.05.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  „Zonă de locuințe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter urban”,  parcela cu CF 431832, nr. CAD vechi A1504/1/9/1/b, Timisoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-000873/26.01.2017;         
– Certificatul de Urbanism nr. 154/16.01.2016;     
– Amplasament lucrare: parcela cu CF 431832, nr. CAD vechi A1504/1/9/1/b, Timisoara;
– Beneficiar: S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L.;
– Proiectant:  SC ATG STUDIO SRL;
– Data anunțului: 08.02.2017;
– Perioada informare si consultare: 08.02.2017 – 17.02.2017;

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 07/11.05.2017
 
Studiu de oportunitate – PUZ –  „Dezvoltare zonălocuințe colective și locuințe individuale în intravilan”,  zona Plopi, CF 433520, Timisoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-001654/07.02.2017;         
– Certificatul de Urbanism nr.  4890/22.11.2016;           
– Amplasament lucrare: zona Plopi, CF 433520, Timisoara;
– Beneficiar: S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L.;
– Proiectant:  S.C. ARHI 3D S.R.L.;
– Data anunțului: 27.01.2017;
– Perioada informare si consultare: 27.01.2017 – 05.02.2017

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 08/11.05.2017
 
Studiu de oportunitate – PUZ „Servicii și comerț”,  Calea Sagului nr. 141, CF 406954, Timisoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-001699/07.02.2017;         
– Certificatul de Urbanism nr.  4950/28.11.2016;           
– Amplasament lucrare: Calea Sagului nr. 141, CF 406954, Timisoara;
– Beneficiar: S.C. AUTOCLUB S.R.L.;
– Proiectant:  S.C. ATELIER CAAD S.R.L.;
– Data anunțului: 27.01.2017;
– Perioada informare si consultare: 27.01.2017 – 05.02.2017

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 09/11.05.2017

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 10/11.05.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  „Zona de locuințe individuale mici și locuințe colective mici și funcțiuni complementare”, extravilan CF428720 , Timisoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-0017.02.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 3347/09.08.2016;   
– Amplasament lucrare: Extravilan CF428720, Timisoara;
– Beneficiar: Sencu Adriana-Cosmina și Iftimiciuc-Sencu Daciana.;
– Proiectant:  S.C.  S.C. TECTONICS HOUSE S.R.L.;
– Data anunțului: 09.01.2017;
– Perioada informare si consultare: 09.01.2017-18.01.2017

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 11/11.05.2017

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 12/11.05.2017
 
Studiu de oportunitate – PUZ –  „CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI COMERCIALE SI PENTRU SERVICII, PLATFORMA PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, str. Chimistilor nr. 2 si 5 – 9, Timișoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-003608/09.03.2017;         
– Certificatul de Urbanism nr.  402/07.02.2017;
– Amplasament lucrare:  str. Chimistilor nr. 2 si 5 – 9, Timișoara;
– Beneficiar: SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL;
– Proiectant:  MG BULDING DESIGN SRL;
– Data anunțului: 10.11.2016;
– Perioada informare si consultare: 27.02.2017-08.03.2017

Planșe:

 AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 13/11.05.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  „Construire ansamblu de locuinte colective in regim  de inaltime P+3E – S+P+5E, construire hypermarket in  regim de inaltime P+1E cu parcari deschise la parter, construire platforme parcaje si acces din Calea Martirilor”, CALEA MARTIRILOR NR. 98, Timisoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-006058/13.04.2017;         
– Certificatul de Urbanism nr.  4447/24.10.2016;           
– Amplasament lucrare:  CALEA MARTIRILOR NR. 98, Timisoara;
– Beneficiar: SC AVA 3 COMPANY SRL;
– Proiectant:  SC PROCAD SRL;
– Data anunțului: 17.03.2017;
– Perioada informare si consultare: 17.03.2017 – 26.03.2017.

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 14/11.05.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  „Construcții pentru industrie, servicii și depozitare”, CF 444382, Timisoara

– Nr. inregistrare/data: UR2017-007019//04.05.2017
– Certificatul de Urbanism nr.  485/14.02.2017;
– Amplasament lucrare: zona străzii Siemens, CF nr. 444382, Timisoara;
– Beneficiar: SC HAWLE SRL;
– Proiectant: SC 5U STAMP SRL;
– Data anunțului: 21.04.2017;
– Perioada informare si consultare: 21.04.2017 – 30.04.2017.

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 15/11.05.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  „Extindere hotel CONTINENTAL prin etajare construcție existentă (sală de nunți) cu 12 nivele”,  Bld. Revoluției nr. 5, Timisoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-002155/14.02.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 3109/21.07.2016;
– Amplasament lucrare:  Bld. Revoluției nr. 5, Timisoara;
– Beneficiar: S.C. CONTINENTAL S.R.L.;
– Proiectant:  S.C.  RD SIGN S.R.L.;
– Data anunțului: 07.11.2016;
– Perioada informare si consultare: 07.11.2016-16.11.2016;

Planșe:

 
Aviz de oportunitate nr. 16/11.05.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  „Zonă rezidențială cu dotări și servicii publice”, str. Gărâna FN, Timisoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-006208/19.04.2017
– Certificatul de Urbanism nr.  5328/22.12.2016;
– Amplasament lucrare: str. Gărâna FN, Timisoara;
– Beneficiar: Luncan Liviu și Luncan Mura;
– Proiectant: arh. Doina Benea;
– Data anunțului: 30.03.2017;
– Perioada informare si consultare: 30.03.2017-08.04.2017;
 
Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 17/08.06.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  Realizare sala de evenimente”,
Zona Calea Torontalului, DN 6

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-008677/30.05.2017;
– Certificatul de Urbanism nr.  396/06.02.2017;
– Amplasament lucrare:  Zona Calea Torontalului, DN 6;
– Beneficiar: SC AGIL SRL;
– Proiectant:  BIA CONSTANTIN CIOCAN..

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 18/08.06.2017
 
Studiu de oportunitate – PUZ –  Zona locuinte individuale si colective cu regim redus de inaltime”, str. Moise dobosan nr. 65, 67, Timisoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-008850/06.06.2017;
– Certificatul de Urbanism nr.  3110/21.07.2016;
– Amplasament lucrare:  str. Moise Dobosan nr. 65, 67, Timisoara;
– Beneficiar: SC HUSER SRL;
– Proiectant:  SC PILOT TEAM SRL.;

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 19/08.06.2017

Studiu de oportunitate
– PUZ –  „DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, STR. NICOLAE   – ANTON BACALBASA,  TIMIŞOARA

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-007601/15.05.2017;
– Certificatul de Urbanism nr.  4032/06.10.2016;
– Amplasament lucrare:  NICOLAE ANDREESCU – ANTON BACALBASA, TIMIŞOARA;
– Beneficiar: SC LOMAS SERV SRL;
– Proiectant:  S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 20/08.06.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  Dezvoltare zona mixta: locuire, comert, servicii si birouri”, Spl. Penes Curcanul F.N., Timisoara

– Nr. inregistrare/data: UR2017-008820/31.05.2017;
– Certificatul de Urbanism nr.  1371/04.04.2017;
– Amplasament lucrare:  Spl Penes Curcanul F.N, Timisoara;
– Beneficiar: SC 2AD SMART CREATION SA;
– Proiectant:  SC URBAN CONTROL TM SRL.;
– Data anunțului: 12.05.2017;
– Perioada informare si consultare: 12.05.2017 – 21.05.2017

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 21/08.06.2017
 
Studiu de oportunitate – PUZ –  ZONA SERVICII, COMERT SI LOCUINRE COLECTIVA”, Zona Calea Torontalului – Gr. Alexandrescu

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-007617/15.05.2017;
– Certificatul de Urbanism nr.  1354/04.04.2017;
– Amplasament lucrare:  Zona Calea Torontalului – Gr. Alexandrescu
– Beneficiar: SC RUS SAVITAR SRL;
– Proiectant:  S.C. ARHITEKT STUDIO A S.R.L.;
– Data anunțului: 26.04.2017;
– Perioada informare si consultare: 26.04.2017 – 05.05.2017.

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 22/14.07.2017

PUZ –  ,,
LOCUINTE COLECTIVE S+P+4E, PARCAJE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Str. Stuparilor nr. 6, Timișoara;
– Nr. inregistrare/data:  UR2017-010793/05.07.2017     
– Amplasament lucrare:  Str. Stuparilor nr. 6, Timișoara;
– Beneficiar: S.C. HEUBACH INVEST
 
Planșe:

 
AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 23/14.07.2017

PUZ –  „”MIXED USE – ZONA CENTRALA. Construire cladiri cu functiuni mixte: locuire colectiva, activitati administrative de administrarea afacerilor, financiar – bancare, comerciale (tertiare), culturale, de turism, parcaj colectiv public si privat””, Bd.. Mihai Eminescu nr. 2 – bd. C.D. Loga nr. 3, Timișoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-010996/07.07.2017;          
– Certificatul de Urbanism nr.  5040/08.12.2016;     
– Amplasament lucrare:  Bd.. Mihai Eminescu nr. 2 – bd. C.D. Loga nr. 3, Timișoara;
– Beneficiar: SC STUDIUM GREEN SRL;
– Proiectant:  S.C. ANDREESCU & GAIVORONSCHI  S.R.L.

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 24/14.07.2017

PUZ –  ,,DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE  COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+8E”, Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 19, Timișoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-011009/07.07.2017;         
– Certificatul de Urbanism nr. 2810/27.06.2017;            
– Amplasament lucrare:  Str. . Divizia 9 Cavalerie nr. 19, Timișoara;
– Beneficiar: SC BEGA TURISM  SA;
– Proiectant:  S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 25/14.07.2017

PUZ –  ,, MODIFICARI PARTIALE „LA PUZ Locuinte individuale, colective, functiuni complementare, comert si servicii”, Calea Torontalului, Timișoara

–    Nr. inregistrare/data:  UR2017-010094/23.06.2017;          
–    Certificatul de Urbanism nr. 3993/29.09.2016;     
–    Amplasament lucrare:  Calea Torontalului, Timișoara;
–    Beneficiar: SABAU ANA, SC EUROBANAT PETROCHEM –P SRL;
–    Proiectant:  S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.;

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 26/14.07.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  ,, Constructii industrie nepoluantă, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț (ET – zonă activități economice cu caracter terțiar)”, zona Saguaro – Elbron Plast,  CF 442194, 444292, 444291, Timișoara;

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-010597/ 03.07.2017;         
– Certificatul de Urbanism nr. 2254/ 23.05.2017;  
– Amplasament lucrare: zona Saguaro – Elbron Plast,  CF 442194, 444292, 444291, Timișoara;
– Beneficiar: S.C. MULTICO SRL.;
– Proiectant:  B.I.A. Dumitrele Elena Emilia;
– Data anunțului: 12.06.2017;
– Perioada informare si consultare: 12.06.2017-22.06.2017

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 27/14.07.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  ,, ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME”, Str. Parâng – Delinești – Albăstrelelor, Timișoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-010914/06.07.2017;         
– Certificatul de Urbanism nr. 2595/ 15.06.2017;  
– Amplasament lucrare:  Str. Parâng – Delinești – Albăstrelelor, Timișoara;
– Beneficiar: S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.;
– Proiectant:  S.C. PILOT TEAM S.R.L..;
– Data anunțului: 03.07.2017;
– Perioada informare si consultare: 03.07.2017-13.07.2017;

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 28/27.07.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  „Construire locuințe colective și funcțiuni mixte în regim maxim S+P+16E”,  Timișoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-011449/14.07.2017;
– Certificatul de Urbanism nr.  3185/29.07.2016, prelungit;     
– Amplasament lucrare:  Calea Buziașului nr. 6, Timișoara
– Beneficiar: SC MOTICICA GRUP SA;
– Proiectant:  SC DM DEZVOLTARE SRL;
– Data anunțului: 07.12.2016;
– Perioada informare si consultare: 07.12.2016 – 16.12.2016.

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 29/27.07.2017

PUZ –  „LOCUINTE COLECTIVE, SEVICII, COMERT”, str. Mangalia nr. 66 – 72, Timișoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-011643/18.07.2017;          
– Certificatul de Urbanism nr.  2420/02.06.2017;     
– Amplasament lucrare:  str. Mangalia nr. 66 – 72, Timișoara
– Beneficiar: SC TIMCO SA;
– Proiectant:  SC STUDIO ARCA SRL;

Planșe:


AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 30/27.07.2017

PUZ –  „ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICII”, Str. AMURGULUI 5Timișoara
– Nr. inregistrare/data:  UR2017-011604/18.07.2017;
– Certificatul de Urbanism nr.  2617/16.06.2017;           
– Amplasament lucrare:  Str. AMURGULUI 5, TIMIŞOARA;
– Beneficiar: TERBANCEA CARMINA;
– Proiectant:  S.C. PILOT TEAM S.R.L.

Planșe:

 
Aviz de oportunitate nr. 31/27.07.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțimje S+P+8E”, Bld. Industriilor nr. 2 Timișoara

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-011880/21.07.2017;         
– Certificatul de Urbanism nr.  2980/05.07.2017;  
– Amplasament lucrare: Bld. Industriilor nr. 2, Timișoara;
– Beneficiar: SC BEGA TEHNOMET SA;
– Proiectant:  S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D.;
– Data anunțului: 14.07.2017;
– Perioada informare si consultare: 14.07.2017-24.07.2017

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 32/21.09.2017

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 33/21.09.2017

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 34/21.09.2017

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 35/21.09.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  „DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE  COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+8E

– Nr. inregistrare/data:  UR2017-014083/29.08.2017;         
– Certificatul de Urbanism nr.  2763/23.06.2017;           
– Amplasament lucrare: Str. Bujorilor nr. 160, TIMIŞOARA;
– Beneficiar: SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA;
– Proiectant:  S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.;
– Data anunțului: 04.07.2017;
– Perioada informare si consultare: 04.07.2017-13.07.2017

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 37/26.10.2017

PUZ – MODIFICARE PUZ SPATII DE DEPOZITARE, SERVICII SI COMERT, APROBAT CU HCL 322/03.08.2007
– Nr. inregistrare/data UR2017-017600/ 20.10.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 2266/23.05.2017
– Amplasament lucrare: CALEA ARADULUI DN 69,  Timișoara
– Beneficiar: SC BRAURON CONSTRUCT SRL;
– Proiectant: SC MELVIN SRL.
 
Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR38/26.10.2017
 
PUZ – CONSTRUIRE CLADIRE PENTRU PARCAJE
– Nr. inregistrare/data UR2017-017604/ 20.10.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 3520/17.08.2017
– Amplasament lucrare: strada AUREL POP, Timișoara
– Beneficiar: SC VOX TECHNOLOGY SRL;
– Proiectant: STUDIO ARCA;

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR39/26.10.2017
 
 PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICII
– Nr. inregistrare/data UR2017-017605/ 20.10.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 2777/26.06.2017
– Amplasament lucrare: strada AUREL POP, Timișoara
– Beneficiar: SC FARTUD SRL;
– Proiectant: STUDIO ARCA.

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 40/26.10.2017

PUZ – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA SI SERVICII

– Nr. inregistrare/data UR2017-017514/ 20.10.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 4023/14.09.2017
– Amplasament lucrare: STR. GRIGORE ALEXANDRESCU, Timișoara
– Beneficiar: GIURCAN, KLIMENCO, LOŞ, BĂLĂŞIU, BĂLAŞ;
– Proiectant: SC ARHITECT TRÎMBITAŞ SRL;
– Data anunțului: 30.03.2017;
– Perioada informare si consultare: 30.03-23.04.2017

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 41/26.10.2017
 
PUZ –  Locuinte colective si functiuni complementare
– Nr. inregistrare/data UR2017-016554/ 06.10.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 2293/ 25.05.2017
– Amplasament lucrare: I. I. De la Brad 9 – 11B, Timișoara
– Beneficiar: SC VALERAM.  SRL;
– Proiectant: SC 5U STAMP SRL.
 
Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 42/26.10.2017

PUZ – ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT UNEI ARTERE PRINCIPALE DE TRAFIC ”
– Nr. inregistrare/data UR2017-017565/ 20.10.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 4099/21.09.2017
– Amplasament lucrare: strada ORAVITA NR. 2, Timișoara
– Beneficiar: PECICAN ARSENIU;
– Proiectant: SOLAR TECH SOLUTION

Planșe:

 

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 43/26.10.2017

Studiu de oportunitate – PUZ – Dezvoltare zona mixtă
– Nr. inregistrare/data UR2017-016681/09.10.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 4015/11.09.2017
– Amplasament lucrare: Str. Mareșal Constantin Prezan – Mureș – Florin Medeleț, Timișoara
– Beneficiar: Vârjan Zlatiborca, Crjan Alexandru, Tigu Gheorghe;
– Proiectant: SC ARHITECT RRIMBITAS SRL;
– Data anunțului: 20.09.2017;
– Perioada informare si consultare: 20.09.2017-29.09.2017

Planșe:


AVIZ DE OPORTUNITATE Nr. 44/26.10.2017

Studiu de oportunitate – PUZ – Parcelare teren CF nr. 433450 pentru construire de locuințe familiale

– Nr. inregistrare/data UR2017-017555/ 20.10.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 4330/18.10.2017 prelungit pana in 17.10.2018
– Amplasament lucrare: strada Sebeș nr. 4, Timișoara
– Beneficiar: Helmberger Roxana Cristina;
– Proiectant: B.I.A. Cretu Emanuel;
– Data anunțului: 02.10.2017;
– Perioada informare si consultare: 02.10.2017-11.10.2017.

Planșe:


AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 45/26.10.2017
 
PUZ –  LOCUINTE COLECTIVE
– Nr. inregistrare/data UR2017-016555/06.10.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 2943/03.07.2017
– Amplasament lucrare: Strada Tristan Tzara, Timișoara
– Beneficiar: ORLESCU CRISTIAN;
– Proiectant: SC 5U STAMP SRL

Planșe:

 
AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 46/26.10.2017

PUZ –  Locuinte colective
– Nr. inregistrare/data UR2017-015710/ 25.09.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 702/28.02.2017;
– Amplasament lucrare: Strada Tristan Tzara, Timișoara
– Beneficiar: SC 5U STAMP  SRL;
– Proiectant: SC 5U SEROR SRL
 
Planșe:

 
AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 47/14.12.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  CONSTRUIRE HOTEL IN REGIM P+8E, RESTAURANT, SALA DE EVENIMENTE, PRESTARI SERVICII, DEPOZITARE PRODUCTIE NEPOLUANTA, SPATII DE BIROURI SI PARCARE
–    Nr. inregistrare/data UR2017-020510/07.12.2017;
–    Certificatul de Urbanism nr. 4159/26.09.2017
–    Amplasament lucrare: STR. OVIDIU COTRUS, CF 413403, CF 413404, Timișoara
–    Beneficiar: CROITORU NARCIS NICUSOR;
–    Proiectant: SC CHROM ART AND ARCHITECTS SRL;
–    Data anunțului: 23.11.2017;

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 48/14.12.2017

PUZ –  Comerț, servicii, locuire

– Nr. inregistrare/data UR2017-019630/ 22.11.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 3501/16.08.2017;
– Amplasament lucrare: Eroilor de la Tisa nr. 8, Timișoara
– Beneficiar: Dahma Richard Joseph;
– Proiectant: SC TECTONICS HOUSE SRL;
– Data anunțului: 27.10.2017;
– Perioada informare si consultare: 27.10.2017 – 05.11.2017.

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 49/14.12.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  Clădire administrativă P+1E, atelier și depozit parter, împrejmuire
– Nr. inregistrare/data UR2017-019738/ 23.11.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 2484/31.05.2017;
– Amplasament lucrare: OVIDIU COTRUŞ, CF 413822, Timișoara
– Beneficiar: SC ZLOOP SRL;
– Proiectant: SC ARH ROM SRL;
– Data anunțului: 10.11.2017;

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 50/14.12.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  LOCUINTE SI SERVICII
– Nr. inregistrare/data UR2017-019690/ 23.11.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 2265/23.05.2017
– Amplasament lucrare: PIATA BISERICII NR. 7, CF 427738, Timișoara
– Beneficiar: SC OGLINDA SA;
– Proiectant: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA PUICA RADU;
– Data anunțului: 04.10.2017;
– Perioada informare si consultare: 04.10.2017 – 13.10.2017

Planșe:

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 51/14.12.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  construire supermarket LIDL
– Nr. inregistrare/data UR2017-018111/30.10.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 2590/15.06.2017;
– Amplasament lucrare: Strada Stefan Cel Mare – Bld. Eroilor, Timișoara
– Beneficiar: SC LIDL ROMANIA SRL;
– Proiectant: SC Plancontrol SRL;
– Data anunțului: 03.10.2017;
– Perioada informare si consultare: 03.10.2017 – 12.10.2017;

Planșe:

Aviz de oportunitate nr. 52/14.12.2017

Studiu de oportunitate – PUZ –  Centru Pedagogic WALDORF”
– Nr. inregistrare/data UR2017-020515/07.12.2017;
– Certificatul de Urbanism nr. 4389/06.10.2017
– Amplasament lucrare: Uranus nr. 14, Timișoara
– Beneficiar: Fundatia Rudolf Steiner;
– Proiectant: SC Fabrica de proiecte SRL;
– Data anunțului: 20.10.2017;
– Perioada informare si consultare:20.10.2017 – 29.10.2017