Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Plan Urbanistic Zonal – ”DEZVOLTARE ZONA MIXTA”, str. Maresal Constantin Prezan, Florin Medelet, Mures, CF 420896, CF 420897, CF 420898, Timisoara, beneficiari Varjan Zlatiborca, Varjan Alexandru, Tigu Gheorghe Sabin Milenco, proiectant

Plan Urbanistic Zonal – ”DEZVOLTARE ZONA MIXTA”, str. Maresal Constantin Prezan, Florin Medelet, Mures, CF 420896, CF 420897, CF 420898, Timisoara, beneficiari  Varjan Zlatiborca, Varjan Alexandru, Tigu Gheorghe Sabin Milenco, proiectant S.C. ARHITECT TRAMBITAS S.R.L.

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 10.09.2016.
Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția Urbanism – Compartiment Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 01.09.2016-10.09.2016, orele 8,30 – 10,30 (luni, miercuri, vineri); orele 8,30-10,30 si 14-16 (marti, joi).

Planșe:

Incadrare – 1
Incadrare – 2
Trafic
Masterplan
Profile stradale
PUZuri zonă
Situație existentă
Reglementări urbanistice
Circulația terenurilor
Mobilare
Foto existent
Mobilare propusă
Memoriu
Memoriu non-tehnic