Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Plan Urbanistic Zonal – ”Zona de locuire colectiva, servicii, comert, birouri”, Calea Aradului nr. 1, Timisoara, beneficiar S.C. FACTO ITOBOXO S.R.L. si BANAT TIPO S.A., proiectant S.C. URBAN CONTROL TM S.R.L..

Plan Urbanistic Zonal – ”Zona de locuire colectiva, servicii, comert, birouri”, Calea Aradului nr. 1, Timisoara, beneficiar S.C. FACTO ITOBOXO S.R.L. si BANAT TIPO S.A.,  proiectant S.C. URBAN CONTROL TM S.R.L..

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12)a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 25.09.2016.
Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția Urbanism – Compartiment Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 16.09.2016-25.09.2016, orele 8,30 – 10,30 (luni, miercuri, vineri); orele 8,30-10,30 si 14-16 (marti, joi)

Planșe

plan de incadrare în zonă
posibilități mobilare
reglementări urbanistice
simulare volumetrică
memoriu