Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, Timisoara, zona Plopi Sud, schimbare destinatie imobil din anexa gospodareasca in casa de locuit P+M”

Plan Urbanistic Zonal ”DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, TIMISOARA, ZONA PLOPI SUD, SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE LOCUIT P+M”, CF 400309, CF 432431, CF 427887, CF 409932,  Timisoara, beneficiari VERASCA IOAN, ABEL FRANCISC, FAUR FLORIN, STAPANESCU LUCIAN ILIE, proiectant B.I.A. MIHAI ANTON ZEGREA
 
Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12)a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 19.10.2016.

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția  Urbanism – Compartiment Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 10.10.2016-19.09.2016, orele 8,30 – 10,30 (luni, miercuri, vineri); orele 8,30-10,30 si 14-16 (marti, joi).

Planșe: