Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ”Centrul pedagogic WALDORF”, Timișoara, str. Uranus nr. 14 PUZ ”Clădire administrativă P+1E, atelier și depozit parter, împrejmuire”, str. Ovidiu Cotrus, CF 413822 PUZ ”CONSTRUIRE CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTE PUZ ”SPATII PENTRU COMERT, SERVICII, DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA, PLATFORME PARCARE AUTOCAMIOANE”, zona Calea Sagului D.N. 59, km. 8, F.N PUZ „MODIFICARE PUZ SPATII DE DEPOZITARE, SERVICII SI COMERT APROBAT CU HCL 322/2007”, CALEA ARADULUI DN 69 KM 6+500 DREAPTA PUZ "LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, str. Constructorilor – I. I. De la Brad PUZ "Zona rezidentiala cu functiuni complementare", str. Dafinului - zona Calea Buziasului PUZ LOCUINTE COLECTIVE, SEVICII, COMERT”, str. Mangalia nr. 66 - 72 PUZ ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME, Str. Parâng – Delinești - Albăstrelelor PUZ ”Ansamblu mixt de locuinte insiruite si locuinte colective P+2E+M/Er si functiuni complementare; realizare accese noi si parcaje si amenajare parcele”, STR. PAUL CONSTANTINESCU NR. 28-34 PUZ ”ANSAMBLU REZIDENTIAL, LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, str. GRIGORE ALEXANDRESCU – ATANASIE DEMIAN PUZ ”Comerț, servicii și locuire”, Timișoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8 PUZ ”Construcții industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț (ET – zonă activități economice cu carecter terțiar)”, Timișoara, zona Saguaro – Elbromplast PUZ ”CONSTRUIRE CLADIRE PENTRU PARCAJE”, str. Aurel Pop, FN, CF 439171, Timisoara PUZ ”CONSTRUIRE HOTEL IN REGIM P+8E, RESTAURANT, SALA DE EVENIMENTE, PRESTARI SERVICII, DEPOZITARE PRODUCTIE NEPOLUANTA, SPATII DE BIROURI SI PARCARE”, str. Ovidiu Cotrus, CF 413403, CF 413404 PUZ ”Construire imobil locuinte colective cu spatii comerciale la parter in regim P+2E+M/Er, amenajare parcare, acces auto si imprejmuire”, str. Dej nr. 6A PUZ ”Dezvoltare zona mixta: comerț, servicii, funcțiuni administrative si birouri in regim de înălțime S+P+8E”, b-dul Industriilor, nr. 2 PUZ ”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+8E”, Str. Bujorilor nr. 160 PUZ ”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+8E”, Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 19 PUZ ”Dezvoltare zonă mixtă”, Timișoara străzile Mareșal Constantin Prezan – Mureș - Medeleț PUZ ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, Timișoara, str. Bistrei, zona Plopi Sud PUZ ”Funcțiuni mixte”, Timișoara Splaiul Peneș Curcanul nr. 4-5 PUZ ”LOCUINTE COLECTIVE S+P+4E, PARCAJE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Str. Stuparilor nr. 6 PUZ ”LOCUINTE COLECTIVE”, str. Tristan Tzara PUZ ”Locuințe și funcțiuni complementare”, Timișoara, CF nr. 437320 PUZ ”LOCUINTE SI SERVICII”, Piața Bisericii nr. 7, CF 427738, Timișoara PUZ ”LOCUINTE, COMERT SI SERVICII”, str. Aurel Pop, FN, CF 414262, Timisoara PUZ ”MIXED USE – ZONA CENTRALA. Construire cladiri cu functiuni mixte, Bd. Mihai Eminescu nr. 2 – bd. C.D. Loga nr. 3 PUZ ”Modificare PUZ - ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, BIROURI - OPEN VILLE, aprobat prin HCL 293/2015”, str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara PUZ ”Parcelare teren CF nr. 433450 pentru construire de locuințe familiale ”, strada Sebeș nr. 4 PUZ ”Realizare studiu de oportunitate – construire supermarket LIDL”, Timișoara Bld. Eroilor/ str. Stefan cel Mare PUZ ”Reconfigurare si extindere zona servicii si depozitare existenta; dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare” cu modificarea Avizului de Oportunitate nr. 15/29.09.2016, Timișoara, Calea Buziasului nr. 126 PUZ ”Zonă de locuințe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter urban”, teren situat în Timișoara, extras CF 431832, nr. cad 431832, nr. cad. vechi A1504/1/9/b PUZ ”ZONA DEPOZITARE, SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTA”, zona Calea Sagului - Str. Napoli PUZ ”ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE CU REGIM REDUS DE INALTIME”, Str. Moise Dobosan nr. 65-67 PUZ ”ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT UNEI ARTERE PRINCIPALE DE TRAFIC”, str. ORAVITA nr. 2 PUZ ”ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICII”, Str. Amurgului nr. 5 PUZ ”ZONA REZIDENTIALA SI FUNTIUNI COMPLEMENTARE”, str. Aurel Buteanu, C.F. 428991 PUZ „Dezvoltare ansamblu rezidential - Locuinte colective cu functiuni complementare la parter in regim S+P+6E+Er”, Aleea Viilor nr. 24 PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale în intravilan”, Zona Plopi, CF 433520 PUZ „Dezvoltare zonă locuințe individuale cu funcțiuni complementare”, extravilan, CF 409119 PUZ „DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA SI SERVICII”, str. GRIGORE ALEXANDRESCU PUZ „Parcelare zona rezidentiala si functiuni complementare, dotari, servicii, comert”, Zona Calea Torontalului, CF 442268 PUZ „Servicii și comerț”, Calea Şagului nr. 141, CF 406954, Timișoara PUZ „ZONA INDUSTRIALA, DEPOZITARE SI SERVICII”, str. CALEA TORONTALULUI, DN 6 PUZ „ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, str. KIMEL nr. 7 PUZ „ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, BIROURI”, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 29 - strada Constructorilor