Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Plan Urbanistic Zonal – PUZ – ETAPA 1 – „Elaborare PUZ – Construire imobil pentru locuințe și comerț în regim de înalțime S/D+P+4E+M 9PUD aprobat anterior prin HCL 401/27.10.2009”, strada Alexandru Vaida Voievod nr. 1

Plan Urbanistic Zonal – PUZ – ETAPA 1 – „Elaborare PUZ – Construire imobil pentru locuințe și comerț în regim de înalțime S/D+P+4E+M 9PUD aprobat anterior prin HCL 401/27.10.2009”, strada Alexandru Vaida Voievod nr. 10, Timișoara, beneficiar ISTOC DANIEL ADRIAN, proiectant S.C. D-CONTEXT STUDIO SRL

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 23.01.2019.

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția  Urbanism – Compartiment Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 14.01.2019 – 23.01.2019, orele 8,30 – 10,30 (luni, miercuri, vineri); orele 8,30-10,30 si 14-16 (marti, joi).

Planșe

plan de incadrare
plan de situație existent
reglementări urbanistice
studiu vecinătăți
CF online
Memoriu etapa 1
Certificat de urbanism